دکترماندگار:امروز تکلیف ما حفظ ارزشهای متعالی دفاع مقدس است .
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی جوانان ودانشجویان گرامی برای رویارویی هر چه بهتر با استکبار ودشمنان نظام باید با حماسه ها و جانفشانی های سالهای دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.

به گزارش مرکز خبر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند : دکتر علی ماندگار معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی و رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان تقارن دو مناسبت تاریخی روز جهانی قدس و سالگرد حماسه بزرگ آزادی خرمشهر را به فال نیک گرفت وگفت : تبیین توطئه های خصمانه دشمنان نظام و بازخوانی برگ های افتخار و شجاعت رزمندگان اسلام در دوران پر افتخار دفاع مقدس یک ضرورت است ودر انجام این رسالت مهم نخبگان و دانشگاهیان وظیفه سنگینی بر عهده دارند . دکتر علی ماندگار با تاکید بر اینکه دشمنان با ترفندهای گوناگون و جنگ نرم سعی در گمراهی نسل جوان ایران اسلامی دارند گفت : جوانان ودانشجویان گرامی که آینده سازان كشور عزیزمان هستند برای رویارویی هر چه بهتر با استکبار ودشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی باید با حماسه ها و جانفشانی های سالهای دفاع مقدس آشنا شوند. رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی افزود: فتح خرمشهر نماد عظمت و با ارزشی است كه باید برای نسل جوان امروز که آن سالهای پر شور و حماسه را درک نکرده اندابعاد ارزشمند و گسترده آن تبیین شود . دکتر ماندگار گفت :رزمندگان در جنگ به تكلیف اسلامی و دینی خود عمل كردند و امروز تکلیف ما حفظ ارزشهای متعالی دفاع مقدس است . معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به فرازی از بیانات مقام م