حجت الاسلام حاجی زاده :استعمارگران همیشه به‌دنبال کمرنگ کردن شعائر اسلامی وحجاب بوده‌اند