دريافت سرفصل دروس (برنامه تدريس)

سر فصل دروس دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
زبان و ادبيات فارسي

sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي


sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي باليني


sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي تربيتي

sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
مهندسي كشاورزي
(زراعت)

sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
مهندسي كشاورزي
(ترويج و آموزش كشاورزي)

sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
مهندسي كشاورزي
(توسعه روستايي)


sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضي محض
(جبر)


sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضي كاربردي

sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضي كاربردي
(تحقيق در عمليات)

sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضي كاربردي
(آناليز عددي)

sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضي محض

sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضي محض
(آناليز)

sarfasl

كارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضي محض
(هندسه)

سر فصل دروس دوره كارشناسي فني و مهندسي

sarfasl

كارشناسي پيوسته
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
مهندسي تكنولوژي كامپيوتر

sarfasl

كارشناسي پيوسته
مهندسي مكانيك

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
مهندسي ساخت و توليد

sarfasl

كارشناسي پيوسته
مهندسي برق (قدرت)

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
مهندسي برق (قدرت)

sarfasl

كارشناسي پيوسته
مهندسي برق (الكترونيك)

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
مهندسي برق (الكترونيك)

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
مهندسي تكنولوژي الكترونيك

sarfasl

كارشناسي پيوسته
مهندسي شيمي
(صنايع معدني)

sarfasl

كارشناسي پيوسته
مهندسي شيمي
(صنايع غذايي)

sarfasl

كارشناسي پيوسته
مهندسي شيمي
(پالايش، پتروشيمي، گاز)

sarfasl

كارشناسي پيوسته
مهندسي عمران
(ورودي ۸۹ و ماقبل)

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
مهندسي تكنولوژي عمران

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
مهندسي تكنولوژي ساختمان

سر فصل دروس دوره كارشناسي غير فني و مهندسي

sarfasl

كارشناسي پيوسته
حسابداري

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
حسابداري


sarfasl

كارشناسي پيوسته
مديريت بازرگاني

sarfasl

كارشناسي پيوسته
مديريت صنعتي

sarfasl

كارشناسي پيوسته
حقوق


sarfasl

كارشناسي پيوسته
پرستاري

sarfasl

كارشناسي پيوسته
مامايي

sarfasl

كارشناسي پيوسته
روانشناسي باليني

sarfasl

كارشناسي پيوسته
زبان و ادبيات فارسي

sarfasl

كارشناسي پيوسته
علوم اجتماعي (مردم شناسي)

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
تربيت بدني (مديريت و برنامه ريزي)

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
طراحي دوخت

sarfasl

كارشناسي پيوسته
فرش (رنگرزي)

sarfasl

كارشناسي پيوسته
فرش (مرمت و تكميل)

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
معماري

sarfasl

كارشناسي پيوسته
علوم دامي

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
آموزش و پرورش ابتدايي

sarfasl

كارشناسي پيوسته
آموزش و پرورش كودكان
پيش دبستاني - دبستاني

sarfasl

كارشناسي ناپيوسته
معارف اسلامي

سر فصل دروس دوره كارداني

sarfasl

كارداني ناپيوسته
كامپيوتر (علمي كاربردي)

sarfasl

كارداني پيوسته
كامپيوتر(كار و دانش)


sarfasl

كارداني پيوسته
كامپيوتر(فني و حرفه اي)

sarfasl

كارداني ناپيوسته
بهداشت محيط

sarfasl

كارداني ناپيوسته
تربيت بدني

sarfasl

كارداني پيوسته
تربيت بدني

sarfasl

كارداني پيوسته
ساختمان

sarfasl

كارداني ناپيوسته
كارهاي عمومي ساختمان

sarfasl

كارداني پيوسته
حسابداري

sarfasl

كارداني ناپيوسته
حسابداري

sarfasl

كارداني ناپيوسته
معماري

sarfasl

كارداني ناپيوسته
دامپزشكي

sarfasl

كارداني ناپيوسته
ديني عربي


 

دعاي روز هجدهم ماه مبارك رمضان

اَللّهُمَّ نَبِّهْنى فيهِ لِبَرَكاتِ اَسْحارِهِ وَنَوِّرْ فيهِ قَلْبى بِضياَّءِ اَنْوارِهِ وَخُذْ بِكُلِّ اَعْضاَّئى اِلىَ اتِّباعِ اثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعارِفينَ

خدايا آگاهم ساز در اين ماه از بركات سحرهاى آن و نورانى كن در آن دلم را به پرتو انوار آن و بگمار تمام اعضاء و جوارحم را به پيروى كردن آثارش به نور خود اى روشنى دهنده دلهاى عارفان .

اوقات شرعي به افق بيرجند

یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴

۱۸ رمضان ۱۴۳۶ قمري

۵ جولاي ۲۰۱۵ ميلادي

اذان صبح ۰۳ : ۵۱
طلوع آفتاب ۰۵ : ۳۰
اذان ظهر ۱۲ : ۳۸
غروب آفتاب ۱۹ : ۴۵
اذان مغرب ۲۰ : ۰۵
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۴۸
انتخاب شهر
پيش بيني و وضعيت هواي بیرجند
دماي فعلي وضع هوا
۳۲
  حداكثر حداقل وضعيت
امروز ۳۶ ۲۱
دوشنبه ۳۵ ۱۷
سه شنبه ۳۳ ۱۸
چهارشنبه ۳۵ ۲۰
پنج شنبه ۳۶ ۲۱
انتخاب شهر