گروه كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي
نام و نام خانوادگي : ناهید برادران بزاز
سمت : مديرگروه كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :  
تلفن تماس : ۵ - 32۳۴۲۲۶۰ داخلي ۱۴۱

گروه روانشناسي كودكان استثنايي شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي ارشد ناپيوسته) روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۳
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۰
اذان ظهر ۱۱ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۷
انتخاب شهر