گروه كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي
نام و نام خانوادگي : ناهید برادران بزاز
سمت : مديرگروه كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :  
تلفن تماس : ۵ - 32۳۴۲۲۶۰ داخلي ۱۴۱

گروه روانشناسي كودكان استثنايي شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي ارشد ناپيوسته) روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

امام حسین(ع):

إيّاكَ أن تَكونَ مِمَّن يَخافُ عَلَى العِبادِ مِن ذُنوبِهِم ويَأمَنُ العُقُوبَةَ مِن ذَنبِهِ .

مبادا از كسانى باشى كه به سبب گناهانِ بندگانِ خدا بر سرنوشت آنان بيمناك است ، ولى خود را از سزاى گناه خويش ايمن مى داند .

گزیده تحف العقول، ص ۳۷

اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

۸ ربیع الثانی ۱۴۴۰ قمري

۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۲
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۹
اذان ظهر ۱۱ : ۲۹
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۸
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۶
انتخاب شهر