گروه معماري
نام و نام خانوادگي : حسنيه هروي
سمت : مدير گروه معماري
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس معماري (دانشجوی دکترا)
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :
تلفن تماس : 61 - 32۴۴۹۱۵۲ داخلي ۳۵۷برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
12 - 11 13 - 11 13 - 11 13 - 11 13 - 11 13 - 11

گروه معماري شامل رشته - گرايشهاي:

(كارداني) معماري

(كارشناسي پيوسته) معماري

(كارشناسي ناپيوسته) علمي - كاربردي معماري

(كارشناسي ناپيوسته) مهندسي تكنولوژي معماري

اوقات شرعي به افق بيرجند

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۶ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۴۷
طلوع آفتاب ۰۶ : ۱۲
اذان ظهر ۱۱ : ۲۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۸
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۳۸
انتخاب شهر