گروه معماري
نام و نام خانوادگي : حسنيه هروي
سمت : مدير گروه معماري
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس معماري (دانشجوی دکترا)
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :
تلفن تماس : 61 - 32۴۴۹۱۵۲ داخلي ۳۵۷برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
12 - 11 13 - 11 13 - 11 13 - 11 13 - 11 13 - 11

گروه معماري شامل رشته - گرايشهاي:

(كارداني) معماري

(كارشناسي پيوسته) معماري

(كارشناسي ناپيوسته) علمي - كاربردي معماري

(كارشناسي ناپيوسته) مهندسي تكنولوژي معماري

دعاي روز هجدهم ماه مبارك رمضان

اَللّهُمَّ نَبِّهْنى فيهِ لِبَرَكاتِ اَسْحارِهِ وَنَوِّرْ فيهِ قَلْبى بِضياَّءِ اَنْوارِهِ وَخُذْ بِكُلِّ اَعْضاَّئى اِلىَ اتِّباعِ اثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعارِفينَ

خدايا آگاهم ساز در اين ماه از بركات سحرهاى آن و نورانى كن در آن دلم را به پرتو انوار آن و بگمار تمام اعضاء و جوارحم را به پيروى كردن آثارش به نور خود اى روشنى دهنده دلهاى عارفان .

اوقات شرعي به افق بيرجند

جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

۱۸ رمضان ۱۴۴۰ قمري

۲۴ مي ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۳ : ۵۴
طلوع آفتاب ۰۵ : ۲۹
اذان ظهر ۱۲ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۹ : ۳۱
اذان مغرب ۱۹ : ۵۱
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۴۲
انتخاب شهر