گروه باستان شناسي
نام و نام خانوادگي : امين الدين حاجي
سمت : مدير گروه هنر و نساجي
مدرك تحصيلي : دكتراي تخصصي مهندسي نساجي
زمينه هاي تخصصي : رنگرزي و تكميل منسوجات - فناوري نانو در نساجي - اصلاح سطح الياف
پست الكترونيكي : ahaji@iaubir.ac.ir
تلفن تماس : ۵ - 32۴۴۹۱۵۲ داخلي 1125
سوابق علمي و پژوهشي :
دانلودبرنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
12 - 10 12 - 10 12 - 10 12 - 10 12 - 10 -

گروه باستان شناسي شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي پيوسته) باستان شناسي

(كارشناسي پيوسته) مرمت و احياي بناهاي تاريخي

اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۳
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۰
اذان ظهر ۱۱ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۷
انتخاب شهر