گروه فرش
نام و نام خانوادگي : امين الدين حاجي
سمت : مدير گروه هنر و نساجي
مدرك تحصيلي : دكتراي تخصصي مهندسي نساجي
زمينه هاي تخصصي : رنگرزي و تكميل منسوجات - فناوري نانو در نساجي - اصلاح سطح الياف
پست الكترونيكي : ahaji@iaubir.ac.ir
تلفن تماس : ۵ - 32۴۴۹۱۵۲ داخلي 1125
سوابق علمي و پژوهشي :
دانلودبرنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
12 - 10 12 - 10 12 - 10 12 - 10 12 - 10 -
اوقات شرعي به افق بيرجند

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

۳ ربیع الثانی ۱۴۴۰ قمري

۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۵۹
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۶
اذان ظهر ۱۱ : ۲۷
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۷
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۴
انتخاب شهر