گروه فرش
نام و نام خانوادگي : امين الدين حاجي
سمت : مدير گروه هنر و نساجي
مدرك تحصيلي : دكتراي تخصصي مهندسي نساجي
زمينه هاي تخصصي : رنگرزي و تكميل منسوجات - فناوري نانو در نساجي - اصلاح سطح الياف
پست الكترونيكي : ahaji@iaubir.ac.ir
تلفن تماس : ۵ - 32۴۴۹۱۵۲ داخلي 1125
سوابق علمي و پژوهشي :
دانلودبرنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
12 - 10 12 - 10 12 - 10 12 - 10 12 - 10 -
اوقات شرعي به افق بيرجند

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۶ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۴۷
طلوع آفتاب ۰۶ : ۱۲
اذان ظهر ۱۱ : ۲۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۸
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۳۸
انتخاب شهر