وضعيت كد اساتيد براي پايان نامه

براي دريافت فايل مورد نظر روي لينك زير كليك فرمائيد:

دانلود

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

اوقات شرعي به افق بيرجند

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

۳ ربیع الثانی ۱۴۴۰ قمري

۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۵۹
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۶
اذان ظهر ۱۱ : ۲۷
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۷
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۴
انتخاب شهر