امور خوابگاهها
شهريور 1396
تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 23 روز پنج شنبه 9 شهريورماه
شهريور 1396
بازگشايي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 15 روز جمعه 24 شهريور ماه
اسفند 1396
تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي
اعلام خواهد شد
فروردين ماه 1397
بازگشايي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 15 روز دوشنبه 13 فروردين ماه
تيرماه 1397
تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي
اعلام خواهد شد

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

اوقات شرعي به افق بيرجند

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۶ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۴۷
طلوع آفتاب ۰۶ : ۱۲
اذان ظهر ۱۱ : ۲۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۸
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۳۸
انتخاب شهر