گروه كارشناسي ارشد مهندسي كنترل
نام و نام خانوادگي : مجيد رضا ناصح
سمت : مدير گروه كارشناسي ارشد مهندسي برق
مدرك تحصيلي : دكتراي برق
زمينه هاي تخصصي : سيستم‌هاي قدرت، كنترل سيستم‌هاي chaotic، تكنولوژي نيروگاه‌ها و انرژي‌هاي نو
پست الكترونيكي : naseh@iaubir.ac.ir
تلفن تماس : ۴۴۴۹۱۵۲ و ۴۴۴۹۱۶۲ داخلي 1020برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۲ - ۹:۳۰ ۱۲ - ۹:۳۰ - ۱۲ - ۹:۳۰ - -
اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۳
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۰
اذان ظهر ۱۱ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۷
انتخاب شهر