گروه كارشناسي ارشد مديريت
مديرگروه
نام و نام خانوادگي : مهدي محمودزاده
سمت : مديرگروه
مدرك تحصيلي : دكتري مديريت بازرگاني
زمينه هاي تخصصي : بازاريابي
پست الكترونيكي : mahmodzadeh2004@yahoo.com
تلفن تماس : 4449161برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱1- 9 ۱1 - 9 ۱1 - 9 ۱1 - 9 ۱1 - 9 -

گروه كارشناسي ارشد مديريت شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي ارشد ناپيوسته) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

(كارشناسي ارشد ناپيوسته) آموزش و بهسازي منابع انساني

اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۳
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۰
اذان ظهر ۱۱ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۷
انتخاب شهر