گروه دكترا و كارشناسي ارشد حقوق
نام و نام خانوادگي : سیدحسن هاشمي
سمت : مديرگروه دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی
مدرك تحصيلي : دكتراي حقوق
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :
تلفن تماس : ۵ - 32۴۴۹۱۵۲ داخلي ۳۵۵برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
نام و نام خانوادگي : عليرضا عزيزي
سمت : مديرگروه كارشناسي ارشد حقوق
مدرك تحصيلي : دكتراي حقوق
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :
تلفن تماس : ۵ - 32۴۴۹۱۵۲ داخلي ۳۵۵برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

گروه دكتراي حقوق شامل رشته - گرايشهاي:

(دكتراي تخصصي) حقوق کیفری و جرم شناسی

گروه حقوق شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي ارشد ناپيوسته) حقوق جزا و جرم شناسی

دريافت فايل

دريافت فايل كتاب CRIMINAL LAW

اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۳
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۰
اذان ظهر ۱۱ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۷
انتخاب شهر