گروه كارشناسي ارشد فقه و حقوق
نام و نام خانوادگي : علي چهکندی نژاد
سمت : مديرگروه كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي؛ كارشناسي ارشد فقه و حقوق خصوصی
مدرك تحصيلي : دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
زمينه هاي تخصصي :  
پست الكترونيكي :
تلفن تماس : 32342175


گروه فقه و مباني حقوق اسلامي شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي ارشد ناپيوسته) فقه و مباني حقوق اسلامي

گروه فقه و حقوق خصوصی شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي ارشد ناپيوسته) فقه و حقوق خصوصی

اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۳
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۰
اذان ظهر ۱۱ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۷
انتخاب شهر