گروه بهداشت محیط
نام و نام خانوادگي : مجيد عصري
سمت : مديرگروه بهداشت محيط
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس بهداشت محيط
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي : asri@iaubir.ac.ir
تلفن تماس : ۵ - ۴۳۴۲۲۶۰ داخلي ۱۶۳برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
- ۹-۸ ۹-۸ ۱۴-۹ ۱۴-۹ ۱۳-۹

گروه بهداشت محيط شامل رشته - گرايشهاي:

(كارداني) بهداشت محيط

اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۳
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۰
اذان ظهر ۱۱ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۷
انتخاب شهر