گروه عمران
نام و نام خانوادگي : محمد عابديني
سمت : مديرگروه عمران
مدرك تحصيلي : دكتري عمران
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :
تلفن تماس : ۵ - ۴۴۴۹۱۵۲ داخلي ۳۰۸برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
12 - 10 - 12 - 10 - 12 - 10 -

گروه عمران شامل رشته - گرايشهاي:

(كارداني) كاردان فني عمران- كارهاي عمومي ساختمان

(كارداني پيوسته) ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان

(كارشناسي پيوسته) مهندسي عمران - عمران

(كارشناسي پيوسته) مهندسي اجرايي عمران

(كارشناسي ناپيوسته) مهندسي تكنولوژي ساختمان

اوقات شرعي به افق بيرجند

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۶ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۴۷
طلوع آفتاب ۰۶ : ۱۲
اذان ظهر ۱۱ : ۲۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۸
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۳۸
انتخاب شهر