گروه برق الکترونیک
نام و نام خانوادگي : هادي چهكندي نژاد
سمت : مدير گروه مهندسي برق الكترونيك
مدرك تحصيلي : دانشجوي دكتري مهندسي برق - كنترل
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :
تلفن تماس : ۵ - ۴۴۴۹۱۵۲ داخلي ۳۰۶برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
- 12-15:30 15:30-۱۵ 14-۱2 15:30-12 -

گروه برق قدرت شامل رشته - گرايشهاي:

(كارداني پيوسته) الكتروتكنيك - برق صنعتي

(كارشناسي پيوسته) مهندسي برق - قدرت

(كارشناسي ناپيوسته) برق - قدرت

(كارشناسي ناپيوسته) مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

اوقات شرعي به افق بيرجند

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

۲۷ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۶ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۲
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۹
اذان ظهر ۱۱ : ۲۹
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۸
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۶
انتخاب شهر