گروه شیمی
نام و نام خانوادگي : مجيد علي آبادي
سمت : مديرگروه مهندسي شيمي
مدرك تحصيلي : دکتري مهندسي شيمي
زمينه هاي تخصصي : جداسازي غشايي - نانوتکنولوژي – محيط زيست – انرژي هاي نو – پيلهاي سوختي – صنايع غذايي فرایندهای فتوکاتالیستی - الکترو اسپينينگ – جذب سطحی – تصفیه آب و پسابهای صنعتی
پست الكترونيكي : m.aliabadi@iaubir.ac.ir
تلفن تماس : ۵ - ۴۴۴۹۱۵۲ داخلي 1017برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۹ - ۱۲ ۹ - ۱۲ ۹ - ۱۲ ۱۵ - ۱۸ ۹ - ۱۲ -

گروه شيمي شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي پيوسته) شيمي - صنايع شيميائي معدني

(كارشناسي پيوسته) مهندسي شيمي - صنايع پالايش، پتروشيمي و گاز

اوقات شرعي به افق بيرجند

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۶ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۴۷
طلوع آفتاب ۰۶ : ۱۲
اذان ظهر ۱۱ : ۲۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۸
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۳۸
انتخاب شهر