گروه علوم تربیتی
نام و نام خانوادگي : ناهید برادران بزاز
سمت : مديرگروه علوم تربیتی
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :
تلفن تماس : ۵ - 32۳۴۲۲۶۰ داخلي ۱۴۱

گروه علوم تربيتي شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي پيوسته) علوم تربيتي

(كارشناسي پيوسته) آموزش ابتدايي

امام حسین(ع):

إيّاكَ أن تَكونَ مِمَّن يَخافُ عَلَى العِبادِ مِن ذُنوبِهِم ويَأمَنُ العُقُوبَةَ مِن ذَنبِهِ .

مبادا از كسانى باشى كه به سبب گناهانِ بندگانِ خدا بر سرنوشت آنان بيمناك است ، ولى خود را از سزاى گناه خويش ايمن مى داند .

گزیده تحف العقول، ص ۳۷

اوقات شرعي به افق بيرجند

چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴۰ قمري

۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۴
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۰
اذان ظهر ۱۱ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۳۰
اذان مغرب ۱۶ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۷
انتخاب شهر