گروه علوم تربیتی
نام و نام خانوادگي : ناهید برادران بزاز
سمت : مديرگروه علوم تربیتی
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :
تلفن تماس : ۵ - 32۳۴۲۲۶۰ داخلي ۱۴۱

گروه علوم تربيتي شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي پيوسته) علوم تربيتي

(كارشناسي پيوسته) آموزش ابتدايي

اوقات شرعي به افق بيرجند

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

۲۷ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۶ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۲
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۹
اذان ظهر ۱۱ : ۲۹
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۸
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۶
انتخاب شهر