گروه مدیریت
مديرگروه
نام و نام خانوادگي : مهدي محمودزاده
سمت : مديرگروه
مدرك تحصيلي : دكتري مديريت بازرگاني
زمينه هاي تخصصي : بازاريابي
پست الكترونيكي : mahmodzadeh2004@yahoo.com
تلفن تماس : 4449161برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱1- 9 ۱1 - 9 ۱1 - 9 ۱1 - 9 ۱1 - 9 -

گروه مديريت شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي پيوسته) مديريت بازرگاني

(كارشناسي پيوسته) مديريت صنعتي

امام حسین(ع):

إيّاكَ أن تَكونَ مِمَّن يَخافُ عَلَى العِبادِ مِن ذُنوبِهِم ويَأمَنُ العُقُوبَةَ مِن ذَنبِهِ .

مبادا از كسانى باشى كه به سبب گناهانِ بندگانِ خدا بر سرنوشت آنان بيمناك است ، ولى خود را از سزاى گناه خويش ايمن مى داند .

گزیده تحف العقول، ص ۳۷

اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

۸ ربیع الثانی ۱۴۴۰ قمري

۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۲
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۹
اذان ظهر ۱۱ : ۲۹
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۸
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۶
انتخاب شهر