گروه تربیت بدنی
نام و نام خانوادگي : كاظم چراغ بيرجندي
سمت : مدير گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس تربيت بدني و علوم ورزش
زمينه هاي تخصصي : تغذيه ورزشي
پست الكترونيكي : tarbiyatbadani@iaubir.ac.ir
تلفن تماس : 4449151 داخلي 2010برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۳-۱۰ ۱۳-۱۱ ۱۳-۱۱ ۱۳-۱۱ ۱۲-۱۰ ۱۲-۱۰

گروه تربيت بدني شامل رشته - گرايشهاي:

(كارداني پيوسته) تربيت بدني

(كارشناسي ناپيوسته) تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

اوقات شرعي به افق بيرجند

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۶ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۴۷
طلوع آفتاب ۰۶ : ۱۲
اذان ظهر ۱۱ : ۲۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۸
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۳۸
انتخاب شهر