گروه حسابداری
نام و نام خانوادگي : محمد حسين رخشاني
سمت : مديرگروه حسابداري
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس حسابداري
زمينه هاي تخصصي : حسابداري - موضوعات بين رشته اي حسابداري و مديريت
پست الكترونيكي : rakhshani@iaubir.ac.ir
تلفن تماس : ۵ - ۴۴۴۹۱۵۲ داخلي ۳۵۴برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۸-۱۰ 13 - ۱۱:۳۰ ۱۳:۳۰ - ۱۱ ۱۳- ۱۰:۱۵ ۱۳:۳۰- ۱۰:۱۵ - -

گروه حسابداري شامل رشته - گرايشهاي:

(كارداني) حسابداري

(كارداني پيوسته) علمي كاربردي حسابداري

(كارشناسي پيوسته) حسابداري

(كارشناسي ناپيوسته) علمي كاربردي حسابداري

دريافت فايل

اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۳
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۰
اذان ظهر ۱۱ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۷
انتخاب شهر