گروه كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : کاظم نیکفرجام
سمت : مديرگروه كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر
مدرك تحصيلي : فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر (دانشجوی دکترا)
زمينه هاي تخصصي :  
پست الكترونيكي :
تلفن تماس :  


گروه مهندسي كامپيوتر شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي ارشد ناپيوسته) مهندسي كامپيوتر - نرم افزار

اوقات شرعي به افق بيرجند

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۳
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۰
اذان ظهر ۱۱ : ۳۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۷
انتخاب شهر