برنامه کلاسهای غیر حضوری

توجه ! لینک کلاسها یک ساعت بعد از شروع کلاس ( ساعت اعلام شده ) حذف می‌شود.

جهت جستجوی کلاسهای خاص یک دانشجو ، لطفا شماره شناسایی را وارد نموده و بر روی جستجو کلیک کنید.(جهت نمایش همه دروس مقداری وارد نشود)

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
*** آزمون شفاهی جامع روانشناسی بالینی -
*** آزمون شفاهی جامع فقه و مبانی حقوق اسلامی -
۱۰۰۰۶ آشنايي با مباني دفاع مقدس عليرضا حسني
۱۰۰۲۴ فارسي عمومي منصور دادي گيو
ساعت ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
*** آزمون شفاهی جامع روانشناسی تربیتی -
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
***
۱۱۱۲۳
آزمون شفاهی جامع برق
نحوه عمل و كاربرد علف كشها-(آزمون آنلاين)
سيدغلامرضا موسوي
*** آزمون شفاهی جامع ریاضی -
۱۰۰۰۷ تفسير موضوعي قرآن كريم عليرضا حسني
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۳۹ تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي ۱ مجيدرضا خزاعي وفا
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۰۷ تفسير موضوعي قرآن كريم عليرضا حسني
۱۰۰۱۰ انديشه اسلامي ۱ (مبدا و معاد) محمدباقر شريفي
۱۰۰۳۷ روانشناسي يادگيري محمدحسن غني فر
۱۰۰۳۹ تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي ۱ مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۰۴۵ روشهاي آماري درعلوم تربيتي سيدمهدي عبدالهي
ساعت ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۹ ورزش۱ كاظم چراغ بيرجندي
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۱ ورزش۱ ايمان صفايي
۱۰۰۰۶ آشنايي با مباني دفاع مقدس عليرضا حسني
۱۰۰۴۰ مباني برنامه ريزي درسي محمدحسن غني فر
۱۰۰۴۸ آموزش مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي مجيدرضا خزاعي وفا
ساعت ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۷ تربيت بدني كاظم چراغ بيرجندي
ساعت ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۶ تربيت بدني فرزانه نارمنجي
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۰ ورزش۱ فرزانه نارمنجي
۱۰۰۳۷ روانشناسي يادگيري محمدحسن غني فر
۱۰۰۴۴ آموزش هنر در دوره ابتدايي معصومه كلانتري
يكشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۳ انقلاب اسلامي ايران سيدمحمد سعيدي
۱۰۰۵۶ سيستمهاي خريد انبارداري وتوزيع منيره صالح نيا
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۴ تاريخ تحليلي صدر اسلام سیدابوالحسن لشکری
۱۰۰۳۶ تحليل برنامه هاي درسي دوره ابتدايي مجيدرضا خزاعي وفا
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۵ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران فاطمه خسروی میناخو
۱۰۰۳۹ تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي ۱ مجيدرضا خزاعي وفا
ساعت ۱۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۶ زبان پيش دانشگاهي مصطفي كميلي
ساعت ۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۳ انقلاب اسلامي ايران سيدمحمد سعيدي
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۵۱ تحقيق در عمليات ۱ بهروز بصيرت
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۳۴ آشنايي با قرآن كريم مريم صائب
۱۰۰۳۹ تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي ۱ مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۰۱۱ انديشه اسلامي ۲ (نبوت و امامت) محمدباقر شريفي
۱۰۵۳۷
۱۰۸۴۱
سيدمصطفي سيادت
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۳۴ آشنايي با قرآن كريم مريم صائب
۱۰۰۴۰ مباني برنامه ريزي درسي محمدحسن غني فر
۱۰۰۴۸ آموزش مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۰۵۰ تحقيق در عمليات ۲ بهروز بصيرت
۱۰۰۱۲ انديشه ها و وصاياي حضرت امام علي ماندگار
۱۰۰۱۱ انديشه اسلامي ۲ (نبوت و امامت) محمدباقر شريفي
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۳۷ روانشناسي يادگيري محمدحسن غني فر
۱۰۰۴۴ آموزش هنر در دوره ابتدايي معصومه كلانتري
۱۰۰۴۸ آموزش مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي مجيدرضا خزاعي وفا
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
*** آزمون شفاهی جامع حقوق خصوصی -
*** آزمون شفاهی جامع زبان و ادبیات فارسی -
۱۰۰۱۳ انقلاب اسلامي ايران سيدمحمد سعيدي
۱۰۰۵۶ سيستمهاي خريد انبارداري وتوزيع منيره صالح نيا
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۳۶ تحليل برنامه هاي درسي دوره ابتدايي مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۰۲۴ فارسي عمومي منصور دادي گيو
۱۰۰۱۴ تاريخ تحليلي صدر اسلام سیدابوالحسن لشکری
۱۰۰۵۶ سيستمهاي خريد انبارداري وتوزيع منيره صالح نيا
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۵ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران فاطمه خسروی میناخو
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۵ زبان عمومي قطب الدين جان نثارمقدم
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۵۱ تحقيق در عمليات ۱ بهروز بصيرت
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۳۴ آشنايي با قرآن كريم مريم صائب
۱۰۰۳۸ جامعه شناسي آموزش وپرورش مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۰۱۰ انديشه اسلامي ۱ (مبدا و معاد) محمدباقر شريفي
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۵۸۶ آزمايشگاه مهندسي نرم افزار صادق زينلي
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۴۱ روش هاي استفاده از منابع يادگيري مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۰۴۵ روشهاي آماري درعلوم تربيتي سيدمهدي عبدالهي
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۳ انقلاب اسلامي ايران سيدمحمد سعيدي
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۱۲۷ زبان تخصصي محمدجواد ثقه الاسلامي
۱۰۰۱۴ تاريخ تحليلي صدر اسلام سیدابوالحسن لشکری
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۵۱۶ آزمايشگاه سيستم هاي عامل حامد صباغ گل
۱۰۰۱۵ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران فاطمه خسروی میناخو
ساعت ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۶ زبان پيش دانشگاهي مصطفي كميلي
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۵ زبان عمومي قطب الدين جان نثارمقدم
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۶ زبان پيش دانشگاهي مصطفي كميلي
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۳۸ جامعه شناسي آموزش وپرورش مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۰۱۱ انديشه اسلامي ۲ (نبوت و امامت) محمدباقر شريفي
۱۰۰۴۹ آموزش علوم تجربي دوره ابتدايي فاطمه نخعي
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۰۸ آيين زندگي ( اخلاق كاربردي ) حسن غوث
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۵۰ تحقيق در عمليات ۲ بهروز بصيرت
۱۰۰۴۱ روش هاي استفاده از منابع يادگيري مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۰۴۵ روشهاي آماري درعلوم تربيتي سيدمهدي عبدالهي
۱۰۰۴۲ كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درآموزش ابتدايي فاطمه نخعي
۱۰۰۱۱ انديشه اسلامي ۲ (نبوت و امامت) محمدباقر شريفي
ساعت ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۰۹ دانش خانواده و جمعيت حسن غوث
۱۰۰۱۶
۱۰۸۴۵
تربيت بدني فرزانه نارمنجي
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۴۲ كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درآموزش ابتدايي فاطمه نخعي
۱۰۰۴۳ مشاوره كودك معصومه كلانتري
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۰۸ آيين زندگي ( اخلاق كاربردي ) حسن غوث
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۰۹ دانش خانواده و جمعيت حسن غوث
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۵۱ تحقيق در عمليات ۱ بهروز بصيرت
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۴۹ آموزش علوم تجربي دوره ابتدايي فاطمه نخعي
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۵۸۶ آزمايشگاه مهندسي نرم افزار صادق زينلي
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۵۰ تحقيق در عمليات ۲ بهروز بصيرت
۱۰۰۴۹ آموزش علوم تجربي دوره ابتدايي فاطمه نخعي
۱۰۰۱۲ انديشه ها و وصاياي حضرت امام علي ماندگار
ساعت ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۸۴۵
۱۰۰۱۶
تربيت بدني فرزانه نارمنجي
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۰۶ آشنايي با مباني دفاع مقدس عليرضا حسني
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۰۷ تفسير موضوعي قرآن كريم عليرضا حسني
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۰۶ آشنايي با مباني دفاع مقدس عليرضا حسني
دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۳۹۵ اكولوژي گياهان زراعتي محمدجواد ثقه الاسلامي
کلاسها تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ بارگذاری شده است.
اطلاعات تماس مدیران گروه های آموزشی
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۹/۰۲/۰۴  - ۱۱:۲۷ بازديد : ۱۷۰۸
مشاهده متن كامل
اطلاعیه مهم : دریافت کد کاربری و رمز عبور ویژه دانشجویان
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۹/۰۱/۲۳  - ۱۰:۱۷ بازديد : ۷۷۷۸
دانشجویان محترم از طریق پورتال دانشجویان نسبت به دریافت کد کاربری و رمز عبور جهت ورود به کلاس آنلاین اقدام نموده و از این پس از ورود به کلاس به صورت میهمان (Guest) خودداری نمایند.
مشاهده متن كامل
ویدیوی آموزشی ۱ - کلاس آنلاین
دانلود - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۹  - ۱۰:۴۵ بازديد : ۶۱۱۶
مشاهده متن كامل
نحوه ورود به کلاس آنلاین - ویژه اساتید و دانشجویان
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۸  - ۱۸:۳۱ بازديد : ۹۶۱۰
قبل از مطالعه اطلاعیه ، الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تامین شود.
مشاهده متن كامل
الزامات نرم افزاری وسخت افزاری جهت شرکت درکلاس مجازی
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۶  - ۱۹:۳۵ بازديد : ۹۹۴۱
الزامات نرم افزاری و سخت افزاری جهت شرکت در کلاس مجازی : اینترنت با سرعت مناسب ، کام‍پیوتر مجهز به میکروفون و وب کم و ...
مشاهده متن كامل

امام صادق(ع):

روز غدیر خم در میان روزهای عید فطر و قربان و جمعه همانند ماه درمیان ستارگان است.

اقبال سید بن طاووس-ص۴۶۶


امام صادق(ع):

روز غدیر خم عید بزرگ خداست، خدا پیامبری مبعوث نکرده، مگر این که این روز را عید گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز در آسمان، روز عهد و پیمان و در زمین، روز پیمان محکم و حضور همگانی است.

وسائل الشیعه،ج۵،ص۲۲۴،ح۱

اوقات شرعي به افق بيرجند

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

۲۴ ذی حجّه ۱۴۴۱ قمري

۱۴ آگوست ۲۰۲۰ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۲۸
طلوع آفتاب ۰۵ : ۵۶
اذان ظهر ۱۲ : ۳۸
غروب آفتاب ۱۹ : ۱۹
اذان مغرب ۱۹ : ۳۸
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۵۴
انتخاب شهر