اطلاعیه مهم ! دریافت کد کاربری و رمز عبور ویژه دانشجویان و ورود به کلاس آنلاین با کد کاربری و رمز عبور کلیک کنید

برنامه کلاسهای غیر حضوری

توجه ! لینک کلاسها یک ساعت بعد از شروع کلاس ( ساعت اعلام شده ) حذف می‌شود.

جهت جستجوی کلاسهای خاص یک دانشجو ، لطفا شماره شناسایی را وارد نموده و بر روی جستجو کلیک کنید.(جهت نمایش همه دروس مقداری وارد نشود)

شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۳۱
۱۰۱۳۲
۱۰۱۳۳
انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامي ايران
سيدمحمد سعيدي
۱۰۰۰۹ آزسيستم هاي كنترل خطي هادي چهكندي نژاد
۱۱۰۳۳ فارسي عمومي علي ماندگار
ساعت ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۳۴
۱۰۱۳۵
انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامي ايران
طاهره روستا
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۴۰ تاريخ تحليلي صدر اسلام سيدمحمد سعيدي
۱۰۰۱۹ بررسي سيستمهاي قدرت ۱ علي الياسي
۱۱۱۵۰ فيزيك ۱(حرارت و مكانيك) سيدصدرالدين قوام نيا
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۳۸ ماشينهاي الكتريكي ۲ علي الياسي
۱۱۶۶۲ تئوري هاي انتقادي ميان رشته اي مريم صائب
۱۰۲۱۳ حقوق و پزشكي قانوني درمامايي فاطمه دادرس
۱۱۱۲۹ آبياري سطحي علي شهيدي
۱۱۲۶۹ تحقيقات بازاريابي پيشرفته مهدي محمود زاده واشان
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۳۷ آفات گياهان زراعي نسرين نورس مفرد
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۹۳۴ حقوق جزاي عمومي-دکتری عليرضا عزيزي
۱۱۱۳۰ موضوعات پيشرفته در فيزيك آب و خاك علي شهيدي
۱۱۱۲۲ توليد گياهان دارويي پيشرفته محمدجواد ثقه الاسلامي
۱۰۴۷۳ كارگاه كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان محمد حداد
۱۰۹۴۷ فقه استدلالي (۱) علي چهكندي نژاد
۱۰۳۹۹ بيوشيمي گياهي تكميلي فاطمه نخعي
۱۰۳۱۲ تئوري هاي مالي و سرمايه گذاري حبيب الله نخعي
۱۱۰۵۱ شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته حميد سعادت فر
ساعت ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۹۰۰ متون تخصصي حسين حكيم پور
ساعت ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۴۳۲ جامعه شناسي جنايي بي بي اقدس اصغري
۱۰۱۲۴
۱۰۱۲۵
۱۰۱۲۶
۱۰۱۲۷
۱۰۱۳۰
انديشه ها و وصاياي حضرت امام
انديشه ها و وصاياي حضرت امام
انديشه ها و وصاياي حضرت امام
انديشه ها و وصاياي حضرت امام
انديشه ها و وصاياي حضرت امام
سيد مرتضي حسيني
ساعت ۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۰۲ بيوتكنولوژي در علوم باغباني فاطمه نخعي
۱۱۵۵۲ اقتصاد خرد مهدي فاطمي
۱۰۳۸۷ داروشناسي (فارماكولوژي) رضا زنگويي
ساعت ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۰۹
۱۰۱۱۰
۱۰۱۱۱
۱۰۱۱۲
آيين زندگي ( اخلاق كاربردي )
آيين زندگي ( اخلاق كاربردي )
آيين زندگي ( اخلاق كاربردي )
آيين زندگي ( اخلاق كاربردي )
علیرضا حسینی
يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۱۱۹ شيمي تجزيه زهره گمشادزائي
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۱۴ انديشه اسلامي ۱ (مبدا و معاد) ذبيح اله اوحدي
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۷۷ نقش پرستاران در پدافند غير عامل رضا خسروي
ساعت ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۷۷ نقش پرستاران در پدافند غير عامل رضا خسروي
۱۰۸۹۳ بازاريابي صنعتي پيشرفته حسين حكيم پور
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۷۷ نقش پرستاران در پدافند غير عامل رضا خسروي
۱۰۶۵۹ مديريت ورزشهاي هواي آزاد مهدي گلداني مقدم
ساعت ۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۱۴ انديشه اسلامي ۱ (مبدا و معاد) ذبيح اله اوحدي
۱۰۶۵۹ مديريت ورزشهاي هواي آزاد مهدي گلداني مقدم
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۳۵ فيزيك پيش دانشگاهي سيدصدرالدين قوام نيا
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۱۵۰ فيزيك ۱(حرارت و مكانيك) سيدصدرالدين قوام نيا
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۶۵۹ مديريت ورزشهاي هواي آزاد مهدي گلداني مقدم
ساعت ۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۶۵۹ مديريت ورزشهاي هواي آزاد مهدي گلداني مقدم
۱۰۳۸۷ داروشناسي (فارماكولوژي) رضا زنگويي
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۷۷ نقش پرستاران در پدافند غير عامل طاهره فرهاديان
کلاسها تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ بارگذاری شده است.
اطلاعات تماس مدیران گروه های آموزشی
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۹/۰۲/۰۴  - ۱۱:۲۷ بازديد : ۱۰۶۵
مشاهده متن كامل
راهنمای غیرفعال کردن ورود میهمان به کلاس آنلاین (ویژه اساتید)
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۹/۰۱/۲۴  - ۱۱:۲۹ بازديد : ۱۱۳۲
با توجه به اینکه امکان دریافت کد کاربری و رمز برای دانشجویان فراهم گردیده است ، جهت سهولت در حضور وغیاب دانشجویان در کلاس و همچنین عدم ورود اشخاص به صورت ناشناس به کلاس از طریق تنظیمات ذیل می توانید ورود کاربران به صورت میهمان را غیر فعال نموده تا کلیه دانشجویان برای ورود به کلاس از کد کاربری و رمز عبور خود استفاده نمایند . راهنمای دریافت کد کاربری و رمز عبور برای دانشجویان در وب سایت دانشگاه اطلاع رسانی شده است.
مشاهده متن كامل
اطلاعیه مهم : دریافت کد کاربری و رمز عبور ویژه دانشجویان
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۹/۰۱/۲۳  - ۱۰:۱۷ بازديد : ۳۸۸۹
دانشجویان محترم از طریق پورتال دانشجویان نسبت به دریافت کد کاربری و رمز عبور جهت ورود به کلاس آنلاین اقدام نموده و از این پس از ورود به کلاس به صورت میهمان (Guest) خودداری نمایند.
مشاهده متن كامل
ویدیوی آموزشی ۱ - کلاس آنلاین
دانلود - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۹  - ۱۰:۴۵ بازديد : ۵۵۲۵
مشاهده متن كامل
نحوه ورود به کلاس آنلاین - ویژه اساتید و دانشجویان
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۸  - ۱۸:۳۱ بازديد : ۸۵۸۸
قبل از مطالعه اطلاعیه ، الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تامین شود.
مشاهده متن كامل
الزامات نرم افزاری وسخت افزاری جهت شرکت درکلاس مجازی
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۶  - ۱۹:۳۵ بازديد : ۸۳۶۸
الزامات نرم افزاری و سخت افزاری جهت شرکت در کلاس مجازی : اینترنت با سرعت مناسب ، کام‍پیوتر مجهز به میکروفون و وب کم و ...
مشاهده متن كامل

امام علی(ع):

أيَسُرُّكَ أن تَكونَ مِن حِزبِ اللّهِ الغالِبينَ؟ اِتَّقِ اللّهَ سُبحانَهُ وأحسِن في كُلِّ اُمورِكَ؛ فَإِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ.

آيا می خواهى از حزب پيروز خداوند باشى؟ از خدا پروا كن و كارها را درست انجام بده؛ چرا كه خداوند با كسانى است كه تقواپيشه اند و آنانى كه كارها را نيكو (بى عيب و نقص) انجام می‌دهند.

غرر الحكم، ح۲۸۲۸

ميزان الحكمه: ج۱۳ ص۳۶۸

اوقات شرعي به افق بيرجند

شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

۱۴ شوال ۱۴۴۱ قمري

۶ ژوئن ۲۰۲۰ ميلادي

اذان صبح ۰۳ : ۴۶
طلوع آفتاب ۰۵ : ۲۵
اذان ظهر ۱۲ : ۳۲
غروب آفتاب ۱۹ : ۳۹
اذان مغرب ۱۹ : ۵۹
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۴۲
انتخاب شهر