برنامه کلاسهای غیر حضوری

توجه ! لینک کلاسها یک ساعت بعد از شروع کلاس ( ساعت اعلام شده ) حذف می‌شود.

جستجوی کلاس از طریق شماره شناسایی فقط برای دانشجویان ورودی ۹۸ و ماقبل می باشد.

جهت جستجوی کلاسهای خاص یک دانشجو ، لطفا شماره شناسایی را وارد نموده و بر روی جستجو کلیک کنید.(جهت نمایش همه دروس مقداری وارد نشود)

يكشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹
ساعت ۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۳۰ طرح معماري ۳ فريد فروزانفر
*** آزمون شفاهی دکتری - مديريت دولتي- منابع انساني -
*** آزمون شفاهی دکتری - مديريت بازرگاني - بازاريابي -
*** آزمون شفاهی دکتری - زبان و ادبيات فارسي -
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۸۶۵ انديشه اسلامي ۲ (نبوت و امامت) حسين يوسفي
۱۰۸۷۵ انديشه ها و وصاياي حضرت امام سيد مرتضي حسيني
۱۰۸۹۱ تاريخ تحليلي صدر اسلام حمیدرضا مرادیان
۱۰۸۹۲ تاريخ تحليلي صدر اسلام محمد حاجي زاده
۱۰۹۲۶ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران فاطمه خسروي مينا خو
۱۰۹۷۷ روش تحقيق سيدغلامرضا موسوي
۱۱۰۷۴ حقوق كار فريدون افشاري
۱۱۳۰۸ آمارحياتي شهين طاقي
۱۱۴۱۱ اصول تلقيح مصنوعي دام علي دهقان
۱۱۶۲۵ روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۲ ناهيد برادران بزاز
۱۳۱۰۶۴
۱۰۷۴۶
آشنایی با قرآن کریم (ورودي ۹۹)
آشنايي با قرآن كريم
مريم صائب
۱۰۳۰۷
۱۳۱۰۸۳
فارسي عمومي
فارسی عمومی (ورودي ۹۹)
مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۹۸۷
۱۳۱۵۵۵
دانش خانواده و جمعيت
دانش خانواده و جمعيت (ورودي ۹۹)
سیدحسین احمدیان
۱۰۲۱۷
۱۳۱۶۹۲
پرستاري بهداشت مادر و نوزاد
پرستاري بهداشت مادر و نوزاد (ورودي ۹۹)
طاهره فرهاديان
۱۰۱۶۸
۱۳۱۲۴۰
۱۳۱۷۱۱
۱۳۱۷۶۳
آماروكاربردآن درمديريت (۱)
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت (۱) (ورودي ۹۹)
آماروکاربردآن درمديريت (ورودي ۹۹)
آمار و کابردآن در مديريت(۱) (ورودي ۹۹)
حسين صادقي گيو
ساعت ۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۲۹۸ زبان عمومي مصطفي كميلي
۱۰۶۲۱ زبان انگليسي تخصصي نرگس رحيمي
۱۳۱۷۴۸
۱۱۰۳۰
ميکروبيولوژي عمومي (ورودي ۹۹)
نسرين نورس مفرد
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۹ نوزادان غلامرضا فعال
۱۰۸۷۷ انديشه ها و وصاياي حضرت امام سيد مرتضي حسيني
۱۰۸۸۶ انقلاب اسلامي ايران طاهره روستا
۱۱۶۲۷ آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان ناهيد برادران بزاز
۱۱۰۰۲
۱۳۱۵۵۹
دانش خانواده و جمعيت
دانش خانواده و جمعيت (ورودي ۹۹)
سیدحسین احمدیان
۱۳۱۵۷۵ تاريخ تحليلي صدر اسلام‌ (ورودي ۹۹) فاطمه خسروي مينا خو
۱۰۲۷۱
۱۳۱۶۵۰
۱۳۱۲۸۶
مديريت ارتباط با مشتري (آموزش محور)
مديريت ارتباطات مشتري و عملکرد بازاريابي (ورودي ۹۹)
مديريت ارتباط با مشتري (ورودي ۹۹)
مهدي محمود زاده واشان
ساعت ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۵۳۹ روانشناسي شخصيت زهرا كياني نژاد
۱۳۱۲۳۳ فيزيك عمومي (۱) (ورودي ۹۹) هادي چهكندي نژاد
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۴۸ جامعه شناسي سازمانها سيما كاظمي
۱۰۳۰۰ زبان عمومي مصطفي كميلي
۱۰۸۴۴ انديشه اسلامي ۱ (مبدا و معاد) مجید غفاری
۱۰۹۵۲ تفسير موضوعي قرآن كريم عليرضا حسني
۱۱۶۰۴ روانشناسي صنعتي وسازماني فاطمه حسيني شواكند
۱۰۱۰۵
۱۳۱۲۱۹

هندسه كاربردي (ورودي ۹۹)
فريد فروزانفر
۱۰۰۹۲
۱۰۱۲۰
۱۳۱۲۶۳
تحليل سازه ها
طرح معماري ۲
طراحي معماري ۲ (ورودي ۹۹)
پيمان پيرعطا
۱۳۱۳۶۴
۱۰۱۴۹
فيزيولوژي (ورودي ۹۹)
فيزيولوژي
عليرضا اميراباديزاده
۱۳۱۴۱۳ فقه استدلالي (۱) (ورودي ۹۹) علي چهكندي نژاد
۱۱۰۱۳
۱۳۱۵۵۷
دانش خانواده و جمعيت
دانش خانواده و جمعيت (ورودي ۹۹)
سیدحسین احمدیان
۱۳۱۵۷۷ اصول پرورش طيور (ورودي ۹۹) مصطفي رجب زاده
۱۱۰۳۴
۱۳۱۲۳۱
۱۳۱۲۹۸
۱۳۱۷۱۳
رفتار سازماني
مديريت رفتار سازماني (ورودي ۹۹)
رفتار سازماني (ورودي ۹۹)
مديريت رفتار سازماني (ورودي ۹۹)
حميد رضايي فر
ساعت ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۳۲۱ آزمايشگاه پايگاه داده ها محسن عبداللهي
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۸۲ اصول و مباني كارآفريني سيدصدرالدين قوام نيا
۱۱۱۰۹ آزمايشگاه تكنولوژي بتن عباسعلي فرهمندراد
۱۱۳۰۰ بررسي مسائل مديريت دولتي ايران رضا زرگر
۱۳۱۴۲۸ تئوريهاي مديريت پيشرفته (ورودي ۹۹) حسين حكيم پور
۱۳۱۵۸۲ اقتصاد و بازاريابي کشاورزي (ورودي ۹۹) حسين صادقي گيو
۱۳۱۶۱۰ آناليزتابعي (ورودي ۹۹) مجيد ابريشمي مقدم
ساعت ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۰۰۲ روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹) مريم صائب
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۳۲ مباحث و چالش هاي مديريت دولتي سيما كاظمي
۱۰۱۵۷ مديريت رفتارسازماني منيره صالح نيا
۱۰۲۰۸ طرح معماري ۲ فريد فروزانفر
۱۰۳۵۵ بدمينتون ۱ سيدمهدي اميرابادي زاده
۱۰۳۸۷ روانشناسي تربيتي جبراني تكتم سادات جعفرطباطبايي
۱۰۴۵۵ بودجه در سازمان هاي دولتي مهدي فاطمي
۱۰۶۰۴ اقتصاد ومديريت صنعتي حسين صادقي گيو
۱۰۶۱۵ آيين دادرسي كيفري ۲ محمديوسف ناصري فورگ
۱۰۶۲۴ ادله اثبات دعوي اصغر صالح نيا
۱۰۷۳۰ تئوريهاي مديريت پيشرفته حسين حكيم پور
۱۰۷۹۷ آيين زندگي ( اخلاق كاربردي ) عصمت رحيمي
۱۰۸۲۴ انديشه اسلامي ۱ (مبدا و معاد) حسن زحمتكار
۱۰۸۶۶ انديشه اسلامي ۲ (نبوت و امامت) محمدباقر شريفي
۱۰۸۷۲ انديشه ها و وصاياي حضرت امام علي ماندگار
۱۰۸۸۰ انقلاب اسلامي ايران سيدمحمد سعيدي
۱۰۹۱۸ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران حمیدرضا مرادیان
۱۰۹۳۴ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران سيدابوالحسن لشكري
۱۰۹۳۹ حقوق بين الملل عمومي ۳ محمد محسن حميدي
۱۰۹۶۵ تفسير موضوعي قرآن كريم عليرضا حسني
۱۱۰۱۶ توسعه و سرمايه اجتماعي فرهود گل محمدي
۱۱۱۱۰ آزمايشگاه مكانيك خاك ايمانه خزاعي
۱۱۳۱۹ آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري محسن عبداللهي
۱۱۵۸۸ مديريت پروژه (آموزش محور) محمد صادقي طبس
۱۱۶۰۵ روانشناسي اجتماعي كاربردي فاطمه حسيني شواكند
۱۰۷۵۳
۱۳۱۰۷۰
آشنايي با قرآن كريم
آشنایی با قرآن کریم (ورودي ۹۹)
حميدرضا جعفري
۱۰۳۰۸
۱۳۱۰۷۹
فارسي پيش دانشگاهي
فارسی پیش دانشگاهی (ورودي ۹۹)
مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۳۰۴
۱۳۱۰۸۸
فارسي عمومي
فارسی عمومی (ورودي ۹۹)
منصور دادي گيو
۱۰۸۶۸
۱۳۱۱۱۵
انديشه اسلامي ۲ (نبوت و امامت)
انديشه اسلامي ۲‌( نبوت و امامت ) (ورودي ۹۹)
مجید غفاری
۱۳۱۰۸۰
۱۳۱۱۰۴
۱۳۱۱۳۵
۱۰۳۱۴
دووميداني(۳) (ورودي ۹۹)
دو و ميداني (۱) (ورودي ۹۹)
دو ميداني ۱ (ورودي ۹۹)
دو و ميداني ۳
حسين دادي گيو
۱۰۴۶۰
۱۳۱۱۹۴
تربيت بدني
تربيت بدني عمومي (ورودي ۹۹)
مهدي گلداني مقدم
۱۰۱۶۶
۱۳۱۲۳۶
تصميم گيري وتعيين خط مشي دولتي
تصميم گيري وتعين خط مشي دولتي (ورودي ۹۹)
عادله دقتي
۱۰۰۰۴
۱۳۱۳۵۸
فيزيولوژي ۱
فيزيولوژي۱ (ورودي ۹۹)
عليرضا اميراباديزاده
۱۰۹۶۹
۱۳۱۴۴۳
۱۳۱۴۵۰

اكولوژي گياهان زراعي (ورودي ۹۹)
اكولوژي گياهان زراعي (ورودي ۹۹)
محمدجواد ثقه الاسلامي
۱۳۱۵۶۳ طراحي فني (ورودي ۹۹) الهام رمضاني
۱۰۸۳۲
۱۳۱۷۸۷
متون حقوقي به زبان خارجي
متون حقوقي به زبان خارجي (ورودي ۹۹)
احمد خسروي
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
*** کارگاه آموزشی دکتر حسین حکیم‌پور
۱۰۰۱۱ بارداري و زايمان ۱ - بارداري طبيعي فرزانه كريمي
۱۰۷۸۶ آيين زندگي ( اخلاق كاربردي ) علیرضا حسینی
۱۱۰۰۴ اكولوژي توليد گياهان زراعي سيدغلامرضا موسوي
۱۱۰۹۱ حسابداري شركتها ۲ احمد احمدي
۱۳۱۰۴۷
۱۳۱۷۴۸
ميکروبيولوژي عمومي (ورودي ۹۹)
ميکروبيولوژي عمومي (ورودي ۹۹)
نسرين نورس مفرد
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۳۳ مساله يابي و حل مساله منيره صالح نيا
۱۰۳۳۱ روشهاي آموزش كودكان استثنايي محمدحسن غني فر
۱۰۳۳۶ دو و ميداني ۴ حسين دادي گيو
۱۰۳۸۳ هندبال ۳ سيدمهدي اميرابادي زاده
۱۰۳۸۷ روانشناسي تربيتي جبراني تكتم سادات جعفرطباطبايي
۱۰۶۱۱ ميكروبيولوژي مواد غذايي(۱) عطاءاله اژدري
۱۰۶۸۵ تحليل برنامه هاي درسي دوره ابتدايي غلامحسين دانشمند
۱۰۶۹۳ حقوق بين الملل عمومي ۲ يداله دهقان
۱۰۷۲۶ جرم شناسي بهزاد جهاني
۱۰۸۶۷ انديشه اسلامي ۲ (نبوت و امامت) مجید غفاری
۱۰۸۶۹ انديشه اسلامي ۲ (نبوت و امامت) محمدباقر شريفي
۱۰۸۷۱ انديشه ها و وصاياي حضرت امام علي ماندگار
۱۰۸۸۱ انقلاب اسلامي ايران سيدمحمد سعيدي
۱۰۹۱۹ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران حمیدرضا مرادیان
۱۰۹۴۲ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران محمدجواد زنجاني
۱۰۹۶۳ حقوق مدني ۴ (الزامات خارج ازقراردادها) اصغر صالح نيا
۱۰۹۶۶ تفسير موضوعي قرآن كريم عليرضا حسني
۱۱۰۰۸ دانش خانواده و جمعيت حسن غوث
۱۱۰۱۷ اقتصاد و زنجيره ارزش در تعاوني ها فرهود گل محمدي
۱۱۰۲۱ مباحث نوين در فيزيولوژي پس از برداشت فاطمه نخعي
۱۱۲۶۴ متون فقه ۲ محمد موهبتي
۱۱۳۲۷ محيط زيست و عوامل زيست محيطي مجيد علي آبادي
۱۱۳۴۳ كارگاه طراحي ساختار سازمان هاي دولتي حميد رضايي فر
۱۱۴۸۰ تعليم وتربيت اسلامي فرامرز روانجو
۱۱۶۶۳ كاربرد فناوري هاي نوين يادگيري(آموزش محور) هادي براتي
۱۰۷۵۰
۱۳۱۰۷۳
آشنايي با قرآن كريم
آشنایی با قرآن کریم (ورودي ۹۹)
جمشيد سورگي
۱۳۱۱۰۱
۱۰۸۰۱
آيين زندگي (اخلاق کاربردي) (ورودي ۹۹)
آيين زندگي ( اخلاق كاربردي )
عصمت رحيمي
۱۰۸۲۸
۱۳۱۱۰۹
انديشه اسلامي ۱ (مبدا و معاد)
انديشه اسلامي ۱(مبداومعاد) (ورودي ۹۹)
حسن زحمتكار
۱۰۴۷۶
۱۳۱۱۹۷
ورزش۱
ورزش ۱ (ورودي ۹۹)
محبوبه اعتصامي
۱۰۱۰۲
۱۳۱۲۰۷
مقدمات طرح معماري ۱
مقدمات طراحي معماري ۱ (ورودي ۹۹)
الهام رمضاني
۱۰۸۴۶
۱۳۱۲۳۵
حقوق اراضي و املاك
حقوق اراضي واملاک (ورودي ۹۹)
سيدحسن هاشمي
۱۰۹۸۱
۱۳۱۴۴۹

زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
محمدجواد ثقه الاسلامي
۱۰۱۶۳
۱۳۱۵۰۶
مباني مديريت دولتي (۱و۲)
مباني مديريت دولتي (۱و۲) (ورودي ۹۹)
حسين موهبتي زهان
۱۱۰۳۱
۱۳۱۵۲۱
۱۳۱۳۰۲
۱۳۱۲۹۰
۱۳۱۳۶۵
اصول حسابداري (۱)
اصول‌ حسابداري‌ (۱) (ورودي ۹۹)
اصول‌ حسابداري‌ (۱) (ورودي ۹۹)
اصول‌ حسابداري‌ (۱) (ورودي ۹۹)
اصول‌ حسابداري‌ (۱) (ورودي ۹۹)
وحيده جويبان
۱۳۱۵۷۶ تاريخ تحليلي صدر اسلام‌ (ورودي ۹۹) سيدابوالحسن لشكري
۱۱۳۵۹
۱۳۱۶۳۲
ماليه عمومي
ماليه‌ عمومي‌ (ورودي ۹۹)
مهدي فاطمي
۱۳۱۷۵۴
۱۳۱۶۱۷
اصول و مباني مديريت ازديدگاه اسلام (ورودي ۹۹)
مباني مديريت اسلامي الگوهاي آن (ورودي ۹۹)
سيدابوالفضل ميري
۱۰۸۰۵ انديشه اسلامي ۱ (مبدا و معاد) ذبيح اله اوحدي
*** آزمون شفاهی دکتری - حقوق خصوصي -
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۶۴ اقتصاد بخش دولتي مهدي فاطمي
۱۰۷۱۰ متون فقه ۱ محمد موهبتي
۱۰۷۷۵ آشنايي با مباني دفاع مقدس عليرضا حسني
۱۰۷۸۷ آيين زندگي ( اخلاق كاربردي ) علیرضا حسینی
۱۰۹۲۴ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران حمیدرضا مرادیان
۱۱۰۱۰ دانش خانواده و جمعيت حسن غوث
۱۱۰۱۸ آشنايي با نظام هاي بهره برداري در واحد هاي كشاورزي فرهود گل محمدي
۱۱۰۱۹ فيزيولوژي گلدهي فاطمه نخعي
۱۱۳۷۲ روش شناسي پژوهش هاي كيفي و آميخته در مديريت مهدي محمود زاده واشان
۱۳۱۰۲۳
۱۰۵۶۷
روانشناسي‌تربيتي‌ (ورودي ۹۹)
روانشناسي تربيتي
زهرا كياني نژاد
۱۰۸۸۲
۱۳۱۱۲۱
انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامي ايران (ورودي ۹۹)
سيدمحمد سعيدي
۱۰۹۴۳
۱۰۹۴۰
۱۳۱۱۳۲
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي (ورودي ۹۹)
محمدجواد زنجاني
۱۳۱۱۷۹ تئوري پيشرفته در حسابداري مالي (ورودي ۹۹) حبيب الله نخعي
۱۰۲۸۶
۱۳۱۲۵۴
۱۳۱۲۷۲
۱۳۱۶۰۳
مباني سازمان و مديريت
مباني سازمان مديريت (ورودي ۹۹)
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ (ورودي ۹۹)
مديريت عمومي (ورودي ۹۹)
حميد رضايي فر
۱۰۱۴۵
۱۳۱۶۲۰
۱۳۱۲۲۸
۱۳۱۷۶۴
اقتصاد خرد
اقتصادخرد (ورودي ۹۹)
اقتصادخرد (ورودي ۹۹)
اقتصادخرد (ورودي ۹۹)
مرتضي سبزه كار
۱۳۱۱۷۲
۱۰۱۸۴
ميکروب شناسي عمومي (ورودي ۹۹)
ميكروب شناسي عمومي- جبرانی
عطاءاله اژدري
۱۳۱۶۱۷
۱۳۱۷۵۴
مباني مديريت اسلامي الگوهاي آن (ورودي ۹۹)
اصول و مباني مديريت ازديدگاه اسلام (ورودي ۹۹)
سيدابوالفضل ميري
ساعت ۲۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - يكشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۷۶ داروشناسي (فارماكولوژي) رضا زنگويي
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
ساعت ۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۴۹ انتقال حرارت (۲) حسين فراهت
۱۱۰۵۰ كنترل داخلي و نظام راهبري شركتي محمد خراشادي
۱۳۱۴۶۸
۱۳۱۷۱۵
۱۰۳۲۶
آمار و رياضي در علوم ورزشي (ورودي ۹۹)
رياضي عمومي ومقدمات آمار (ورودي ۹۹)
رياضيات عمومي ومقدمات آمار
سيدمهدي عبدالهي
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۴۵ تهويه مطبوع تابستاني ۱ حميد بهلولي
۱۰۱۳۱ مديريت توسعه كوروش روستا
۱۰۱۷۴
۱۰۲۱۰
پرستاري بزرگسالان/سالمندان(۱)
پرستاري بزرگسالان/سالمندان(۲)
محمد حداد
۱۰۲۸۴ تربيت اخلاقي مريم صائب
۱۰۶۱۶ اصول مهندسي صنايع غذايي ۱ نرگس رحيمي
۱۰۷۹۶ رياضي گسسته سيد محمدعلي فرزانه
۱۱۰۹۵ اصول مديريت مالي۱ سيدمحمدرضا مشهورالحسيني
۱۱۱۲۵ مهندسي پي سيدمهدي نصراللهي
۱۱۱۲۹ تكنولوژي بتن محمد عابديني
۱۱۱۵۲ هيدرولوژي مهندسي سیدحمید شهابی فر
۱۱۰۴۳
۱۱۲۸۲
بهايابي۱
حسابداري صنعتي ۱
كريم نخعي
۱۱۳۰۸ آمارحياتي شهين طاقي
۱۳۱۰۴۷ ميکروبيولوژي عمومي (ورودي ۹۹) نسرين نورس مفرد
۱۳۱۱۱۰
۱۰۴۰۴
بهداشت ورزشي (ورودي ۹۹)
بهداشت وورزش
ليلا جعفري
۱۳۱۱۹۰
۱۰۴۶۱
تربيت بدني عمومي (ورودي ۹۹)
تربيت بدني
زينب كهنسال
۱۰۶۲۳
۱۳۱۲۰۱
حقوق اساسي ۱
حقوق اساسي ۱ (ورودي ۹۹)
شيدا برادران بزاز
۱۱۲۵۵
۱۳۱۳۴۰
كليات حقوق
کليات‌ حقوق‌ (ورودي ۹۹)
محمديوسف ناصري فورگ
۱۳۱۳۴۱ تشريح ۱ (ورودي ۹۹) اسماء مقدم
۱۰۸۱۴
۱۳۱۴۵۵
۱۳۱۵۵۸
۱۳۱۵۷۱
۱۳۱۵۷۲
رياضي عمومي
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
شيما حسيني
۱۳۱۰۴۳
۱۰۱۹۵
۱۳۱۱۶۸
۱۳۱۲۴۶
۱۳۱۵۰۴
۱۳۱۵۸۴
شيمي عمومي (ورودي ۹۹)
شيمي عمومي
شيمي عمومي (ورودي ۹۹)
مباني شيمي (۱) (ورودي ۹۹)
شيمي عمومي (ورودي ۹۹)
شيمي عمومي (ورودي ۹۹)
محمد عبادي
۱۰۳۸۶
۱۳۱۶۳۳
مسابقات واردوهاي ورزشي
مديريت مسابقات واردوهاي ورزشي (ورودي ۹۹)
كاظم چراغ بيرجندي
۱۱۲۳۳
۱۳۱۳۰۸
۱۳۱۳۰۹
۱۳۱۲۳۴
۱۳۱۶۵۳
۱۳۱۵۳۷
مدارهاي الكتريكي ۱
مدارهاي الکتريکي۱ (ورودي ۹۹)
تحليل مدارهاي الکتريکي  (ورودي ۹۹)
مدارهاي الکتريکي۱ (ورودي ۹۹)
مدارهاي الکتريکي ۱ (ورودي ۹۹)
تحليل مدارهاي الکتريکي  (ورودي ۹۹)
فرهاد اسماعيلي
۱۳۱۷۱۹
۱۳۱۴۱۴
۱۳۱۱۰۵
۱۱۰۹۰
۱۰۹۷۳
کاربرد کامپيوتر در حسابداري ۲ (پيوسته ) (ورودي ۹۹)
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت (ورودي ۹۹)
آشناي با کامپيوتر (ورودي ۹۹)
كاربردكامپيوتردرحسابداري ۲
آشنائي باكامپيوتر
فاطمه نخعي
۱۳۱۷۲۰
۱۰۶۶۰
حقوق اداري ۱ (ورودي ۹۹)
حقوق اداري ۱
فريدون افشاري
۱۰۵۲۳
۱۳۱۷۳۱
احساس و ادراك
احساس و ادراک (ورودي ۹۹)
فاطمه خاكشورشانديز
۱۳۱۴۵۰ اكولوژي گياهان زراعي (ورودي ۹۹) محمدجواد ثقه الاسلامي
ساعت ۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۱ بارداري و زايمان ۱ - بارداري طبيعي فرزانه كريمي
۱۱۴۵۱ طرح معماري ۱ الهام كريم زاده مطلق
*** آزمون شفاهی دکتری - كامپيوتر- نرم افزار -
*** آزمون شفاهی دکتری - روانشناسي تربيتي -
*** آزمون شفاهی دکتری - روانشناسي عمومی -
*** آزمون شفاهی دکتری - معماري -
*** آزمون شفاهی دکتری - اگرو تگنولوژي- فيزيولوژي گياهان زراعي -
*** آزمون شفاهی دکتری - فقه و مباني حقوق اسلامي -
*** آزمون شفاهی دکتری - روانشناسي باليني -
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۵۲ نقشه كشي تاسيسات برودتي به كمك كامپيوتر عليرضا كرماني
۱۰۰۹۵ كاربرد كامپيوتر در مديريت محمد عبادي
۱۰۲۴۶ معادلات ديفرانسيل سيد محمدعلي فرزانه
۱۰۲۸۵ آموزه هاي تربيتي آيات قرآن مريم صائب
۱۰۳۴۱ تغذيه و ورزش ليلا جعفري
۱۰۵۷۸ روانشناسي خانواده فاطمه خاكشورشانديز
۱۰۶۲۶ حقوق مدني (۸) شفعه و وصيت و ارث علي چهكندي نژاد
۱۰۷۲۷ حقوق بين الملل خصوصي (۱) محمد محسن حميدي
۱۰۷۲۸ حقوق بين الملل خصوصي (۱) شيدا برادران بزاز
۱۰۹۴۸ گرافيك كامپيوتري ۱ سیدعبدالحمید اصفهانی
۱۰۹۵۸ محيطهاي چندرسانه اي كاظم نيك فرجام
۱۱۱۵۶ اصول مديريت ساخت سیدحمید شهابی فر
۱۱۲۱۷ آزمايشگاه ميكروپروسسور و ميكروكنترلر فرهاد اسماعيلي
۱۱۲۷۸
۱۱۰۶۳
حسابداري پيشرفته ۲
حسابداري پيشرفته (۲)
محمدحسين رخشاني
۱۱۳۰۹ سازمان دهي و طراحي سازمان محمد محمدي
۱۰۱۷۹
۱۱۳۲۰
تحقيقات بازاريابي
مديريت استراتژيك
مهدي محمود زاده واشان
۱۳۱۰۲۷ مباني واصول برنامه ريزي آموزشي (ورودي ۹۹) مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۴۷۸
۱۳۱۱۹۶
ورزش۱
ورزش ۱ (ورودي ۹۹)
زينب كهنسال
۱۳۱۲۴۱ آشنايي بامعماري معاصر (ورودي ۹۹) حسنيه هروي
۱۳۱۳۴۸ سلول‌شناسي و بافت‌شناسي (ورودي ۹۹) اسماء مقدم
۱۱۱۴۸
۱۳۱۴۰۰
۱۳۱۳۷۰
مكانيك خاك وپي سازي
مكانيك خاك و مهندسي پي (ورودي ۹۹)
مكانيك خاك و مهندسي پي (ورودي ۹۹)
سيدمهدي نصراللهي
۱۰۱۵۴
۱۳۱۴۹۵
۱۳۱۴۲۴
ترموديناميك ۱
ترمودينامک (ورودي ۹۹)
ترموديناميک کاربردي (ورودي ۹۹)
حسين فراهت
۱۱۲۶۶
۱۳۱۵۴۲
ديناميك غير خطي و آشوب
ديناميك غير خطي و آشوب (ورودي ۹۹)
مجيدرضا ناصح
۱۳۱۶۹۳
۱۰۱۹۰
پرستاري سلامت جامعه (ورودي ۹۹)
پرستاري سلامت جامعه
طاهره فرهاديان
۱۰۷۸۲
۱۰۷۷۶
۱۳۱۷۳۶
۱۳۱۴۸۸
۱۳۱۵۳۴
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
احتمال مهندسي (ورودي ۹۹)
آمار واحتمالات‌ مهندسي (ورودي ۹۹)
آمار واحتمالات‌ مهندسي (ورودي ۹۹)
سيدمهدي عبدالهي
۱۳۱۷۴۲
۱۳۱۰۴۰
آشنايي باکامپيوتر (ورودي ۹۹)
کاربرد کامپيوتر (ورودي ۹۹)
فاطمه نخعي
۱۳۱۷۸۶
۱۱۰۶۱
حسابداري‌ صنعتي‌ (۳) (ورودي ۹۹)
مباني حسابداري مديريت
كريم نخعي
ساعت ۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۷۸۰ رياضي پيش دانشگاهي شيما حسيني
۱۱۲۰۹ آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي هادي چهكندي نژاد
۱۳۱۳۲۶
۱۱۱۳۱
رسم فني و نقشه‌کشي ساختمان (ورودي ۹۹)
رسم فني ونقشه كشي ساختمان
فريد فروزانفر
۱۳۱۴۵۲ زراعت عمومي (ورودي ۹۹) نسرين نورس مفرد
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۴۷ حكومت الكترونيك حسين نصيري
۱۰۹۱۱ روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته مجيدرضا ناصح
۱۱۲۱۶
۱۳۱۵۶۴
روش تحقيق
روش تحقيق (ورودي ۹۹)
اميد شريعتي
۱۰۰۸۸
۱۳۱۶۰۹
۱۳۱۲۲۱
انسان ,طبيعت ,معماري
انسان ‘طبيعت ‘معماري (ورودي ۹۹)
انسان ‘طبيعت ‘معماري (ورودي ۹۹)
احمد حيدري
۱۳۱۶۲۲
۱۳۱۶۳۰
۱۰۲۶۶
مديريت استراتژيک (ورودي ۹۹)
مديريت استراتژيک پيشرفته (ورودي ۹۹)
برنامه ريزي استراتژيك پيشرفته
مهدي محمود زاده واشان
۱۱۱۹۷
۱۳۱۳۱۶
۱۳۱۲۳۸
۱۳۱۷۵۱
تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها
سيگنالها وسيستم ها (ورودي ۹۹)
تجزيه تحليل سيگنال ها و سيستم ها (ورودي ۹۹)
تجزيه و تحليل سسيگنالها و سيستم ها (ورودي ۹۹)
هادي چهكندي نژاد
ساعت ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۵۴۲ مباحث جاري درحسابداري كريم نخعي
۱۳۱۲۶۴
۱۰۱۱۰
مباني نظري معماري (ورودي ۹۹)
مباني نظري معماري
پيمان پيرعطا
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۸۱ آموزش مهارت هاي حرفه اي كوروش روستا
۱۰۵۰۶ مباحث اساسي در روانشناسي ۲ زهرا كياني نژاد
۱۰۵۲۴ انگيزش وهيجان فاطمه حسيني شواكند
۱۰۵۵۶ متون روانشناسي به انگليسي ۱ نسرين حجت زاده
۱۰۶۴۲ آموزش ديني مريم صائب
۱۰۸۰۴ رياضي ۷ سيد محمدعلي فرزانه
۱۰۹۵۶ مباني داده كاوي كاظم نيك فرجام
۱۱۰۴۲ رياضي كاربردي ۲ مجيد ابريشمي مقدم
۱۱۱۵۰ مهندسي ترابري محمد عابديني
۱۳۱۰۱۵ بيوشيمي (ورودي ۹۹) مصطفي رجب زاده
۱۰۳۶۲
۱۳۱۰۹۹
مباني كارآفريني و اشتغالزايي ورزشي
مباني کارآفريني و اشتغال زايي ورزشي (ورودي ۹۹)
سيدمهدي اميرابادي زاده
۱۰۹۳۲
۱۳۱۲۷۶
زبان ماشين واسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي (ورودي ۹۹)
سیدعبدالحمید اصفهانی
۱۰۲۸۲
۱۳۱۴۵۸

آمار توصيفي (ورودي ۹۹)
جليل جراحي
۱۱۲۱۹
۱۳۱۴۸۱
رياضيات مهندسي پيشرفته
رياضيات پيشرفته ۱ (ورودي ۹۹)
محمود شاهي
۱۳۱۵۰۷ مباني علوم تجربي (ورودي ۹۹) مریم طاهرزاده
۱۳۱۷۷۸
۱۱۱۷۳
بررسي سيستم هاي قدرت ۱ (ورودي ۹۹)
بررسي سيستمهاي قدرت ۱
علي الياسي
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۹۵۵ پايگاه داده ها مریم جدی
۱۱۰۸۷ برنامه ريزي وتوسعه كوروش روستا
۱۳۱۲۸۷ زبان تخصصي (ورودي ۹۹) حسين حكيم پور
۱۱۰۳۳
۱۳۱۲۹۶
حقوق تجارت
حقوق‌ تجارت‌ (ورودي ۹۹)
محمديوسف ناصري فورگ
۱۳۱۳۳۰
۱۱۰۷۶
رياضي‌ کاربردي‌ (ورودي ۹۹)
رياضي كاربردي
زهرا قاسم پور
۱۱۰۸۸
۱۳۱۳۴۴
مباني كامپيوترو برنامه نويسي
مباني كامپيوترو برنامه نويسي (ورودي ۹۹)
حسين صادقي گيو
۱۳۱۳۶۰
۱۰۵۴۸
حسابداري بخش عمومي (ورودي ۹۹)
حسابداري بخش عمومي
محمدرضا غلامزاده
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۷ سازه هاي فلزي حميد بهلولي
۱۰۰۲۹ ژنتيك نسرين شهميري
۱۰۰۵۴ زبان تخصصي حسين فراهت
۱۰۰۸۰ تجزيه و تحليل قانون مديريت خدمات كشوري سيما كاظمي
۱۰۱۵۲ مباني مديريت دولتي سيدابوالفضل ميري
۱۰۱۹۱ آمار حياتي مقدماتي شهين طاقي
۱۰۳۸۷ روانشناسي تربيتي جبراني تكتم سادات جعفرطباطبايي
۱۰۴۵۷ تربيت بدني سيدمهدي اميرابادي زاده
۱۰۵۲۰ پويايي گروه فاطمه حسيني شواكند
۱۰۵۴۰ حسابرسي پيشرفته سيدمحمدرضا مشهورالحسيني
۱۰۶۰۱ قواعد فقه (۲) جزايي علي چهكندي نژاد
۱۰۶۳۸ صنايع آشاميدنيها نرگس رحيمي
۱۰۶۵۹ مديريت و برنامه ريزي درسي كلاس هاي چند پايه غلامحسين دانشمند
۱۰۶۶۲ حقوق اساسي (۲) احمد خسروي
۱۰۶۶۳ زيست شناسي - شيمي - فيزيك پايه فاطمه نخعي
۱۰۶۹۱ حقوق تجارت ۳ (اسناد تجاري ) رضا نخعي
۱۰۶۹۲ روش تدريس تعليمات ديني مريم صائب
۱۰۷۱۱ حقوق ثبت عباس داريوش
۱۰۷۶۱ فقه استدلالي ۲ حسن غوث
۱۰۸۱۷ مسئوليت مدني تطبيقي طوبي صادقي
۱۰۹۳۵ حقوق اساسي (۲) محمد محسن حميدي
۱۱۰۰۰ فيزيولوژي گياهان در شرايط تنش محمدجواد ثقه الاسلامي
۱۱۰۵۴ بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي غلامرضا نخعي
۱۱۰۶۵ تحقيق در عمليات بهروز بصيرت
۱۱۰۷۸ كيفرشناسي بهزاد جهاني
۱۱۰۸۱ آمارواحتمالات جليل جراحي
۱۱۱۴۴ متره وبرآورد و پروژه ابراهیم میرزایی
۱۱۲۲۲ اميد شريعتي
۱۱۲۸۰
۱۱۰۶۰
حسابداري مالياتي
مالياتي (۱)
حبيب الله نخعي
۱۱۳۶۷ روش هاي تحقيق پيشرفته حميد رضايي فر
۱۱۵۹۱ مديريت تداركات پروژه (آموزش محور) محمد صادقي طبس
۱۰۶۸۰
۱۳۱۰۳۸
آموزش و پرورش تطبيقي
آموزش وپرورش تطبيقي (ورودي ۹۹)
زهرا كياني نژاد
۱۳۱۰۵۳
۱۰۴۸۵
تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن (ورودي ۹۹)
تاريخ ومکاتب روانشناسي و نقد آن
فرامرز روانجو
۱۰۴۰۶
۱۳۱۱۲۰
تجزيه و تحليل حركات ورزشي
تجزيه و تحليل حركات ورزشي (ورودي ۹۹)
سعيد شكري
۱۰۲۸۳
۱۳۱۲۵۲
مديريت تحول سازماني
مديريت تحول سازماني (ورودي ۹۹)
ابوالفضل عزيزآبادي
۱۰۷۵۷
۱۳۱۲۶۶
زبان خارجي ۱
زبان خارجي ۱ (ورودي ۹۹)
حسن امامي
۱۰۰۲۳
۱۳۱۴۱۹
استاتيك
استاتيک (ورودي ۹۹)
عليرضا كرماني
۱۰۷۲۹
۱۳۱۴۲۱
اقتصاد مديريت
اقتصاد مديريت (ورودي ۹۹)
محمدحسين رخشاني
۱۰۲۸۰
۱۰۶۸۴
۱۳۱۰۲۵
۱۳۱۴۵۴
آمار توصيفي
روشهاي آماري درعلوم تربيتي
آمارتوصيفي (ورودي ۹۹)
روشهاي‌ آماري‌ در علوم‌ تربيتي‌ (ورودي ۹۹)
سيدمهدي عبدالهي
۱۳۱۴۷۱ آزمايشگاه فيزيک ۱ (حرارت و مکانيک) (ورودي ۹۹) محمدرضا بيدسكي
۱۳۱۴۶۷
۱۳۱۵۲۰
۱۳۱۰۶۲
۱۳۱۰۹۶
۱۰۰۰۰
آناتومي انساني (ورودي ۹۹)
آناتومي انسان (ورودي ۹۹)
آناتومي انسان (ورودي ۹۹)
آناتومي انسان (ورودي ۹۹)
آناتومي انسان
ليلا جعفري
۱۳۱۵۹۵ روانشناسي عمومي پيشرفته (ورودي ۹۹) مريم نصري
۱۳۱۷۵۰
۱۱۲۳۵
الکترومغناطيس (ورودي ۹۹)
الكترومغناطيس
محمود شاهي
۱۱۰۳۹
۱۳۱۷۹۲
مكاتبات تجاري و گزارش نويسي
مکاتبات تجاري و گزارش‌نويسي (ورودي ۹۹)
منصور دادي گيو
۱۳۱۱۸۶
۱۰۲۱۲
نظريه وروشهاي طراحي (ورودي ۹۹)
نظريه وروشهاي طراحي
فريد فروزانفر
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
*** کارگاه آموزشی دکتر حسین حکیم‌پور
۱۰۳۳۳ تهيه و كاربرد مواد آموزشي در تربيت بدني محبوبه اعتصامي
۱۰۹۲۰ مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيك سیدعبدالحمید اصفهانی
۱۰۹۳۶ مهندسي نرم افزار كاظم نيك فرجام
۱۱۰۹۲ كاربردكامپيوتردرحسابداري ۳ حسين صادقي گيو
۱۱۱۱۷ اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب مجيد علي آبادي
۱۱۱۶۷ ظرفيت راه ها و تقاطع ها (CE۵۵۵۲) محمد عابديني
۱۱۲۲۹ شناسايي الگو فرهاد اسماعيلي
۱۰۴۷۴
۱۰۴۷۰
۱۳۱۱۹۸
ورزش۱
ورزش۱
ورزش ۱ (ورودي ۹۹)
كاظم چراغ بيرجندي
۱۳۱۵۶۸
۱۳۱۵۴۴
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
مجيدرضا ناصح
۱۰۷۸۹
۱۳۱۵۳۹
۱۳۱۵۳۲
۱۳۱۵۹۶
۱۳۱۴۹۳
۱۳۱۷۳۵
۱۳۱۶۹۷
۱۳۱۶۲۹
معادلات ديفرانسيل
معادلات‌ ديفرانسيل‌ (ورودي ۹۹)
معادلات ديفرانسل (ورودي ۹۹)
معادلات‌ ديفرانسيل‌ (ورودي ۹۹)
معادلات‌ ديفرانسيل‌ (ورودي ۹۹)
معادلات‌ ديفرانسيل‌ (ورودي ۹۹)
معادلات ديفرانسل (ورودي ۹۹)
معادلات‌ ديفرانسيل‌ (ورودي ۹۹)
سيد محمدعلي فرزانه
۱۱۴۹۹
۱۱۰۴۴
۱۳۱۷۹۵
آمار و كاربرد آن در مديريت
آمار كاربردي۱
آمار کابردي (۱) (ورودي ۹۹)
سيدمهدي عبدالهي
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۵۵ كاربرد انرژيهاي تجديدپذير در تاسيسات عليرضا كرماني
۱۰۰۷۹ مديريت سازمانهاي محلي وشهرداريها عادله دقتي
۱۰۱۱۷ طراحي فني الهام رمضاني
۱۰۲۲۲ مديريت بهداشت محيط براي مبارزه با ناقلين محمدرضا نبويان
۱۰۲۹۳ روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي ويژه ناهيد برادران بزاز
۱۰۳۵۲ بازپروري حسي حركتي فرامرز روانجو
۱۰۳۸۷ روانشناسي تربيتي جبراني تكتم سادات جعفرطباطبايي
۱۰۳۹۷ رشته ورزشي تخصصي (انفرادي - اجتماعي) سيدمهدي اميرابادي زاده
۱۰۴۴۳ ارزشيابي عملكرد دولت و سازمان هاي دولتي حميد رضايي فر
۱۰۵۵۱ روش هاي تدريس درآموزش وبهسازي منابع انساني هادي براتي
۱۰۵۶۸ آسيب شناسي رواني ۲ مريم نصري
۱۰۵۷۳ اقتصاد توليد كشاورزي عاليه حسيني
۱۰۶۰۲ اجراي احكام جزايي بهزاد جهاني
۱۰۶۳۰ پزشكي قانوني سامان بهرامي
۱۰۶۶۷ حقوق جزاي عمومي (۱) محمد مقبولي
۱۰۶۹۵ آيين دادرسي مدني ۱ عباس داريوش
۱۰۷۱۲ حقوق مدني (۵) محمد موهبتي
۱۰۷۱۸ قواعد فقه (۱) مدني علي چهكندي نژاد
۱۰۷۳۹ سيستمهاي اطلاعات مديريت سيدمحمدرضا مشهورالحسيني
۱۰۸۴۳ حقوق تطبيقي ثبت رضا نخعي
۱۱۰۰۳ زراعت ارگانيك محمدجواد ثقه الاسلامي
۱۱۰۸۵ پژوهش عملياتي ۲ زهرا قاسم پور
۱۱۱۱۶ اصول مهندسي ترافيك ابراهیم میرزایی
۱۱۱۵۷ روش هاي تعمير و نگهداري ساختمان سیدحمید شهابی فر
۱۱۱۷۱
۱۱۱۳۳
طراحي لرزه اي سازه ها (CE۴۱۱۱)
زبان تخصصي
علی زحمتکش
۱۱۴۸۴ مباني و اصول مديريت آموزشي غلامحسين دانشمند
۱۱۵۸۷ برنامه ريزي و سازماندهي طرح ها (آموزش محور) بهروز بصيرت
۱۱۶۹۶ سيستم هاي اطلاعاتي مديريت منيره صالح نيا
۱۰۴۷۲
۱۳۱۰۵۲
مباحث اساسي در روانشناسي ۱
مباحث اساسي در روانشاسي (۱) (ورودي ۹۹)
معصومه كلانتري
۱۳۱۰۸۹
۱۰۳۲۹
روشهاي پژوهش (ورودي ۹۹)
روشهاي پژوهش
محمدحسن غني فر
۱۳۱۱۵۵
۱۰۶۶۴
حقوق اساسي ۱ (ورودي ۹۹)
حقوق اساسي ۱
محمد محسن حميدي
۱۰۱۸۴
۱۳۱۱۷۲
ميكروب شناسي عمومي
ميکروب شناسي عمومي (ورودي ۹۹)
عطاءاله اژدري
۱۰۵۸۴
۱۳۱۲۰۸

آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران (ورودي ۹۹)
علي ماندگار
۱۰۱۶۰
۱۳۱۲۳۷
آشنايي بامعماري اسلامي
آشنايي بامعماري اسلامي (ورودي ۹۹)
احمد حيدري
۱۳۱۳۰۰
۱۱۱۸۹
ماشين‌هاي الکتريکي (۱) (ورودي ۹۹)
ماشين هاي الكتريكي(۱)
علي الياسي
۱۳۱۳۱۰
۱۱۰۵۹
روش‌هاي تحقيق و مأخذ‌شناسي (ورودي ۹۹)
روش تحقيق
منصور دادي گيو
۱۰۵۴۶
۱۳۱۳۶۳
روش تحقيق
روش تحقيق پيشرفته (ورودي ۹۹)
احمد احمدي
۱۰۰۰۶
۱۳۱۳۷۵
اصول وفنون پرستاري ومامائي وروش كاردراطاق عمل وزايمان
اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اطاق عمل و زايمان (نظري - عملي) (ورودي ۹۹)
مهين اسماعيلي درميان
۱۳۱۴۶۲ ورزش‌ها و بازي‌هاي دبستاني (ورودي ۹۹) عادله گلمکانی
۱۳۱۰۶۹
۱۰۳۱۰
۱۳۱۴۶۵
فيزيولوژِي انساني (ورودي ۹۹)
فيزيولوژي انساني
فيزيولوژِي انساني (ورودي ۹۹)
ليلا جعفري
۱۳۱۴۰۹
۱۳۱۵۹۳
جرم شناسي (جبراني) (ورودي ۹۹)
جرم‌شناسي (ورودي ۹۹)
عليرضا عزيزي
۱۰۳۴۴
۱۳۱۱۱۷
۱۳۱۶۳۴
فيزيولوژي ورزشي
فيزيولوژِي ورزشي (ورودي ۹۹)
فيزيولوژي ورزش ۱ (ورودي ۹۹)
محمداسماعيل افضل پور
۱۱۰۳۵
۱۳۱۶۳۵
اصول حسابداري (۲)
اصول حسابداري ۲ (ورودي ۹۹)
محمدرضا غلامزاده
۱۳۱۷۰۷
۱۳۱۴۷۳
۱۰۰۳۲
کارگاه تأسيسات مکانيکي (ورودي ۹۹)
نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان (ورودي ۹۹)
تاسيسات ساختمان
حميد بهلولي
ساعت ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۰۷۲ حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي محمدحسين رخشاني
۱۱۰۴۶
۱۳۱۶۳۶
۱۳۱۶۴۰
پول وارز وبانكداري
پول‌ وارزوبانکداري‌ (ورودي ۹۹)
پول‌ وارزوبانکداري‌ (ورودي ۹۹)
غلامرضا نخعي
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۲ بيماريهاي كودكان بقراطی
۱۰۰۲۵
۱۰۰۲۶

تنظيم شرايط محيطي ۲ (آب ,حرارت )
حسين فراهت
۱۰۶۵۲ مباني آموزش تربيت بدني سيدمهدي اميرابادي زاده
۱۰۶۷۱ حقوق فضاي مجازي يداله دهقان
۱۱۰۸۳ امور مالي بين المللي مهدي فاطمي
۱۰۶۷۵
۱۳۱۰۳۶
روانشناسي رشد
روانشناسي‌ رشد (ورودي ۹۹)
ناهيد برادران بزاز
۱۰۴۰۹
۱۳۱۱۳۱
زبان تخصصي ۱
زبان‌ تخصصي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
ايمان صفايي
۱۳۱۲۱۴
۱۰۵۹۰
مباني زيبا شناسي هنر اسلامي (ورودي ۹۹)
علي ماندگار
۱۳۱۲۵۸
۱۰۱۷۲
زبان‌تخصصي‌ (ورودي ۹۹)
زبان تخصصي
حسين حكيم پور
۱۳۱۳۱۱
۱۳۱۳۱۲
۱۱۲۳۶
زبان تخصصي م.برق (ورودي ۹۹)
زبان‌ فني‌ (ورودي ۹۹)
زبان تخصصي برق
محمود شاهي
۱۳۱۳۳۸
۱۰۴۹۷
زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
زبان تخصصي پيشرفته- جبرانی
محمد محمدي
۱۰۰۹۱
۱۳۱۶۴۳
مديريت منابع انساني
مديريت منابع انساني (ورودي ۹۹)
حميد رضايي فر
۱۰۵۵۴
۱۳۱۷۳۴
روانشناسي دين
روانشناسي دين (ورودي ۹۹)
محمد بلالي
۱۰۱۴۷
۱۳۱۶۳۸
۱۳۱۷۶۲
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضي و کاربرد آن در مديريت(۲) (ورودي ۹۹)
رياضيات وکابردآن در مديريت(۲) (ورودي ۹۹)
محمد عبادي
۱۳۱۱۷۹ تئوري پيشرفته در حسابداري مالي (ورودي ۹۹) حبيب الله نخعي
ساعت ۲۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - دوشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۶۱۹
۱۳۱۳۷۹
۱۳۱۵۲۲
حقوق مدني (۱)
حقوق مدني ۱ اشخاص و حمايت از محجورين (ورودي ۹۹)
حقوق مدني ۱ اشخاص و حمايت از محجورين (ورودي ۹۹)
محمدرضا اعراب شيباني
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
ساعت ۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۴۸ مكانيك سيالات (۲) حسين فراهت
۱۰۰۵۳ طراحي سيستم هاي تبريدوسردخانه با پروژه حميد بهلولي
۱۰۷۸۱
۱۳۱۵۹۷
آمارواحتمالات مهندسي
آماراحتمالات مهندسي (ورودي ۹۹)
سيدمهدي عبدالهي
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۱۴ فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي(۱) عليرضا محمودي راد
۱۰۱۱۹ مديريت مالي ۲ جلال يوسفي
۱۰۲۴۷ انرژي هاي نو ، كاربرد و توسعه مجيد عصري
۱۰۳۶۱ اصول سرپرستي درتربيت بدني ليلا جعفري
۱۰۴۶۲ تربيت بدني زينب كهنسال
۱۰۴۷۳ خانواده در اسلام مريم صائب
۱۰۵۰۴ متون خارجي در علوم ورزشي كاظم چراغ بيرجندي
۱۰۶۰۵ حقوق مدني۶ (قسمت الف عقود معين) رضا نخعي
۱۰۶۴۱ خواص شيميايي و عملكردي مواد غذايي نرگس رحيمي
۱۰۷۰۴ حقوق اساسي ۳ محمد محسن حميدي
۱۰۷۰۵ حقوق اساسي ۳ شيدا برادران بزاز
۱۱۲۳۰
۱۱۲۳۱
۱۱۲۳۲
اصوا ميكروپروسسور

ريز پردازنده و زبان اسمبلي
فرهاد اسماعيلي
۱۰۴۹۳
۱۳۱۰۵۶
فيزيولوژي اعصاب و غدد
فيزيولوژي اعصاب و غدد (ورودي ۹۹)
فاطمه خاكشورشانديز
۱۰۱۶۲
۱۳۱۲۵۶
آشنايي بامرمت ابنبه
آشناي با مرمت ابنيه (ورودي ۹۹)
احمد حيدري
۱۰۱۱۴
۱۳۱۲۶۱
سازه هاي بتني
سازه هاي بتوني (ورودي ۹۹)
مليكا قوي پنجه
۱۱۰۷۵
۱۳۱۳۲۵
سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري (ورودي ۹۹)
سيدمحمدرضا مشهورالحسيني
۱۱۱۴۷
۱۳۱۳۵۳
مقررات ملي ساختمان
مقررات ملي ساختمان (ورودي ۹۹)
حسين بهشتي نژاد
۱۳۱۳۷۸
۱۰۶۳۱
حقوق محيط زيست (ورودي ۹۹)
حقوق محيط زيست
محمديوسف ناصري فورگ
۱۳۱۴۲۲ آزمايشگاه مکانيک سيالات (ورودي ۹۹) مجيد علي آبادي
۱۰۱۸۸
۱۳۱۱۲۴
۱۳۱۵۸۶
۱۳۱۵۷۰
۱۳۱۵۳۸
رياضي عمومي ۱
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
رياضي عمومي (ورودي ۹۹)
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
رياضي عمومي (ورودي ۹۹)
سيد محمدعلي فرزانه
۱۰۷۷۸
۱۰۸۲۰
۱۳۱۳۵۲
۱۳۱۶۲۶
رياضي ۲
رياضي ۲
رياضي‌عمومي‌ ۲ (ورودي ۹۹)
رياضي‌عمومي‌ ۲ (ورودي ۹۹)
شيما حسيني
۱۳۱۶۸۳ آمار پيشرفته در روانشناسي باليني (ورودي ۹۹) فاطمه شهابي زاده
۱۳۱۶۹۱ فرآيند آموزش بيمار(patient education) (ورودي ۹۹) شهين طاقي
۱۳۱۷۴۷
۱۱۱۴۵
مهندسي محيط زيست  (ورودي ۹۹)
مهندسي محيط زيست
محمد عبادي
۱۰۳۱۱
۱۳۱۰۸۷
۱۳۱۷۵۹
زيست شناسي
زيست شناسي (ورودي ۹۹)
زيست شناسي (ورودي ۹۹)
نسرين نورس مفرد
ساعت ۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۳۰ طرح معماري ۳ فريد فروزانفر
۱۱۴۸۸ تكنولوژي آموزشي غلامحسين دانشمند
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۶۰ تجهيزات حرارتي و برودتي عليرضا كرماني
۱۰۲۸۹ الگوها و روش هاي تدريس غلامحسين دانشمند
۱۰۳۲۷ آناتومي وفيزيولوژي انساني ۳ ليلا جعفري
۱۰۳۶۰ حركت شناسي وبيومكانيك راضيه تابع
۱۰۴۸۶ آراي تربيتي انديشمندان مسلمان مجيدرضا خزاعي وفا
۱۰۵۸۳ روانشناسي سلامت فاطمه خاكشورشانديز
۱۰۵۹۸ تكنولوژي روغن محمدتقي گلداني
۱۰۶۷۳ حقوق رسانه محمد محسن حميدي
۱۰۶۷۵
۱۰۵۱۵
روانشناسي رشد
روانشناسي تحولي۱
ناهيد برادران بزاز
۱۰۶۹۹ روانشناسي يادگيري سمانه سادات جعفرطباطبايي
۱۰۹۴۴ مباحث ويژه ۱ صادق زينلي
۱۰۹۶۰ سيستمهاي خبره سیدعبدالحمید اصفهانی
۱۱۱۹۲ ماشينهاي الكتريكي مخصوص مجيدرضا ناصح
۱۱۲۴۲ مدارهاي مجتمع خطي سياوش اسحقي
۱۱۰۶۹
۱۱۴۹۸
۱۱۴۹۸
اصول حسابرسي ۲
حسابرسي ۲
حسابرسي ۲
سيدمحمدرضا مشهورالحسيني
۱۱۷۱۰
۱۱۶۳۸
مفاهيم پيشرفته در نرم افزار(آموزش محور)
مفاهيم پيشرفته در نرم افزار
مهدي خزاعي پور
۱۰۴۶۳
۱۳۱۱۹۳
تربيت بدني
تربيت بدني عمومي (ورودي ۹۹)
زينب كهنسال
۱۳۱۲۶۲
۱۰۲۶۴
آمار توصيفي (ورودي ۹۹)
آمار توصيفي
حسين صادقي گيو
۱۱۰۶۴
۱۳۱۳۳۵
حسابداري وحسابرسي بخش عمومي
حسابداري‌ دولتي‌ ۲ (ورودي ۹۹)
احمد احمدي
۱۳۱۳۸۵
۱۳۱۳۳۱
۱۱۱۳۵
زمين‌شناسي مهندسي (ورودي ۹۹)
زمين‌شناسي مهندسي (ورودي ۹۹)
زمين شناسي مهندسي
مهدي حسين آبادي
۱۰۰۳۶
۱۳۱۳۹۳
۱۳۱۳۹۵
استاتيك
استاتيک (ورودي ۹۹)
استاتيك و مقاومت مصالح (ورودي ۹۹)
حسين فراهت
۱۳۱۵۸۳ اکولوژي (ورودي ۹۹) نسرين نورس مفرد
۱۰۱۲۹
۱۳۱۶۱۹
تحقيق در عمليات (۱)
تحقيق درعمليات (۱) (ورودي ۹۹)
بهروز بصيرت
۱۱۰۵۳
۱۳۱۷۹۶
آمار كاربردي (۲)
آمار کاربردي (۲) (ورودي ۹۹)
سيدمهدي عبدالهي
ساعت ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۱۰۶
۱۳۱۱۳۴
۱۳۱۰۷۸
۱۰۳۱۳
دو و ميداني (۱) (ورودي ۹۹)
دو ميداني ۱ (ورودي ۹۹)
دووميداني(۳) (ورودي ۹۹)
محبوبه اعتصامي
ساعت ۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۰۴۲
۱۰۸۳۸
۱۳۱۳۳۲
۱۳۱۵۶۲
۱۳۱۵۵۲
۱۳۱۵۲۵
۱۳۱۵۰۲
۱۳۱۶۵۵
۱۳۱۷۰۵
۱۳۱۶۸۸
رياضيات۱ (ورودي ۹۹)
رياضي عمومي
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
رياضي‌ عمومي‌ ۱ (ورودي ۹۹)
رياضي عمومي (ورودي ۹۹)
رياضي عمومي (ورودي ۹۹)
رياضي عمومي (ورودي ۹۹)
سيد محمدعلي فرزانه
۱۳۱۷۸۴ استاتيک (ورودي ۹۹) حسين فراهت
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۳۵۶ بسكتبال ۲ زينب كهنسال
۱۰۵۱۶ روانشناسي اجتماعي ناهيد برادران بزاز
۱۰۷۹۵ مقدمات مكانيك حركت انساني راضيه تابع
۱۱۱۱۱ آبهاي زيرزميني سیدحمید شهابی فر
۱۳۱۱۵۶
۱۰۶۵۷
۱۰۳۸۲
مباني مشاوره و راهنمايي(ج) (ورودي ۹۹)
فنون راهنمايي و مشاوره در دوره ابتدايي
مباني مشاوره و راهنمايي(ج)
نسرين حجت زاده
۱۳۱۲۷۹
۱۰۹۵۰
مدار منطقي (ورودي ۹۹)
مدارهاي منطقي
مهدي خزاعي پور
۱۳۱۳۱۷ کارگاه برق (ورودي ۹۹) حسين بني اسدي
۱۳۱۵۳۶
۱۳۱۳۱۵
۱۳۱۲۴۳
۱۱۱۹۹
مدارهاي الکتريکي ۲  (ورودي ۹۹)
مدارهاي الکتريکي ۲  (ورودي ۹۹)
مدارهاي الکتريکي ۲  (ورودي ۹۹)
مدارهاي الكتريكي ۲
هادي چهكندي نژاد
۱۱۶۲۹
۱۳۱۵۵۰
۱۳۱۲۲۰
الكترونيك قدرت۱
الكترونيك قدرت i (ورودي ۹۹)
الكترونيك قدرت ۱ (ورودي ۹۹)
اميد شريعتي
۱۳۱۵۵۶
۱۱۲۱۴
كنترل فازي (ورودي ۹۹)
كنترل فازي
فرهاد اسماعيلي
۱۰۸۵۰
۱۱۲۹۵
۱۳۱۲۰۹
۱۳۱۶۰۴
حقوق مالكيت معنوي
حقوق مالكيت فكري
حقوق مالكيت معنوي (ورودي ۹۹)
حقوق مالکيت معنوي (ورودي ۹۹)
طوبي صادقي
۱۰۵۳۴
۱۳۱۷۳۲
روانشناسي يادگيري
روانشناسي‌ يادگيري‌ (ورودي ۹۹)
سمانه سادات جعفرطباطبايي
ساعت ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۷۱۷ حقوق تجارت ۴ (ورشكستگي ) قاسم نخعي پور
۱۱۰۷۷ پژوهش عملياتي ۱ زهرا قاسم پور
۱۱۱۲۰
۱۳۱۳۹۱
۱۳۱۵۲۶
۱۳۱۵۳۱
۱۳۱۵۴۰
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نوسي کامپيوتر (ورودي ۹۹)
برنامه نويسي کامپيوتر (ورودي ۹۹)
برنامه نوسي کامپيوتر (ورودي ۹۹)
برنامه سازي رايانه‌اي (ورودي ۹۹)
محمد عبادي
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۲۳۵ مديريت كيفيت آب(علل ،اثرات و كنترل) مجيد عصري
۱۰۳۴۷ فيزيك عمومي حسين صادقي گيو
۱۰۵۴۱ روانشناسي شناختي فاطمه حسيني شواكند
۱۰۵۸۰ روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۱ ناهيد برادران بزاز
۱۰۸۰۰ رياضي ۶ سيد محمدعلي فرزانه
۱۰۸۹۴ اميد شريعتي
۱۰۹۳۱ ذخيره وبازيابي اطلاعات صادق زينلي
۱۱۱۱۲ آزمايشگاه مكانيك سيالات مجيد علي آبادي
۱۱۱۵۴ سدهاي كوتاه علی زحمتکش
۱۱۲۳۴ رياضيات مهندسي محمود شاهي
۱۱۶۴۱ آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان مريم صائب
۱۳۱۰۹۴
۱۰۳۲۱
شنا (۳) (ورودي ۹۹)
شنا ۳
سيدمصطفي سيادت
۱۰۵۰۹
۱۳۱۱۷۴

زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
رازدار
۱۳۱۲۶۳
۱۰۱۲۰
طراحي معماري ۲ (ورودي ۹۹)
طرح معماري ۲
پيمان پيرعطا
۱۰۹۲۹
۱۳۱۲۷۵
مباني كامپيوتروبرنامه سازي
مباني کامپيوتر و برنامه‌سازي (ورودي ۹۹)
مهدي خزاعي پور
۱۰۹۵۱
۱۳۱۲۷۸
شيوه ارائه مطالب علمي و فني
شيوه ارايه مطالب علمي وفني (ورودي ۹۹)
حسنيه ذوالفقاري
۱۳۱۵۰۸ کليات‌ روشهاوفنون‌تدريس‌ (ورودي ۹۹) محمود چوبداری
۱۳۱۵۷۹ روش تهيه مقاطع ميکروسکوپي ورنگ آميزي (ورودي ۹۹) مصطفي رجب زاده
۱۰۱۲۲
۱۳۱۶۴۱
سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) (ورودي ۹۹)
ابوالفضل عزيزآبادي
۱۳۱۷۰۱
۱۳۱۵۶۱
برنامه نويسي کامپيوتر (ورودي ۹۹)
برنامه نوسي کامپيوتر (ورودي ۹۹)
محمد عبادي
۱۰۶۱۴
۱۳۱۷۴۹
شيمي مواد غذايي(۱)
شيمي موادغذايي (ورودي ۹۹)
محمدتقي گلداني