تقويم فعاليت خوابگاههاي دانشجويي

فرم معرفي دانشجو به پزشك معتمد

تقويم فعاليت خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

تیرماه 1398
تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 23 روز پنج شنبه 7 تیرماه
شهريور 1398
بازگشايي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 8 روز جمعه 22 شهريور ماه
اسفند 1398
تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 20 روز جمعه 23 اسفندماه
فروردين 1399
بازگشايي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 18 روز جمعه 15 فروردين ماه
تير 1399
تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي
اعلام خواهد شد

نكات ويژه دانشجويان متقاضي سكونت در خوابگاههاي دانشجويي

 1- براي استفاده از خوابگاه پس از مراجعه به امور دانشجويي ودريافت فرمهاي مربوطه و امضاء قرارداد و پرداخت شهريه خوابگاه معرفي نامه براي دانشجوي متقاضي خوابگاه صادر خواهد شد . دانشجو فقط با همراه داشتن كارت دانشجويي معتبر و معرفي نامه به خوابگاه مراجعه خواهد نمود .

 2- مسئولين و سرپرستان خوابگاههاي دانشجويي حق پذيرش دانشجو بدون معرفي نامه را ندارند . دانشجويان در صورت مراجعه بدون معرفي نامه به خوابگاه نمي توانند از خدمات خوابگاههاي دانشجويي استفاده نمايند .

3- رعايت مقررات خوابگاههاي دانشجويي مندرج در قراردادها و اطلاعيه هاي اعلامي الزامي است و ناقص مقررات نمي تواند در خوابگاه سكونت داشته باشد .

 4- ساعت بسته شدن درب براي خوابگاه پسران ساعت 23 و براي خوابگاه دختران ساعت 20:30 اعلام مي گردد . بديهي است دانشجويان اين مهم را رعايت خواهند نمود .اعلام گزارش تخلف مقررات سكونت در خوابگاه ( كه ساعت بسته شدن از مهمترين اين مقررات مي باشد ) موجب طرح پرونده انضباطي و مسائل پيرامون آن خواهد شد كه زيبنده دانشجويان عزيز نخواهد بود .

5- پذيرش ميهمان (فقط پدر و برادر براي دانشجويان پسر ) و ( مادر و خواهر براي دانشجويان دختر) الزاما با ارائه اصل شناسنامه ها به امور دانشجويي و دريافت معرفي نامه براي يك نوبت (2 روزه ) در طول ترم امكان پذير خواهد بود . ( مراجعيني كه راسا به خوابگاهها مراجعه نمايند پذيرش نخواهند شد )

 6- استعمال دخانيات( و قرصهاي روان گردان و ...) ويا همراه داشتن آن ،استفاده يا همراه داشتن نوشيدنيهاي غير مجاز (حتي نوع محلي معروف به معجون ) در مجموعه خوابگاههاي دانشجويي خلاف مقررات بوده و با متخلف مطابق ضوابط برخورد قانوني خواهد شد .

7- به همراه داشتن و يا نگهداري آلات و ادوات موسيقي، موبايل دوربين دار، كامپيوتر، انواع بلندگوها ،انواع داروهاي بدون مجوز (پزشكي يا نيرو زا ) ، انجام هرنوع عمل زيبايي و آرايشي ،انواع وسايل و ابزار نامتعارف و غير قانوني ،زيورآلات واشياءقيميتي ( الزاما نگهداري از پول نقد ،كارتها و مدارك بانكي به عهده شخص دانشجو است ) تلويزيون و هر نوع وسيله برقي بدون مجوز، فيلم و تصوير غير مجاز (به هر شكل و فرمتي كه باشد ) در مجموعه خوابگاههاي دانشجويي خلاف مقررات بوده و پيگرد قانوني خواهد داشت .

8- ثبت نام خوابگاههاي دانشجويي ساليانه است و در صورت عدم انصراف از نيمسال دوم و عدم تسويه اتاق شهريه خوابگاه ساليانه اخذ خواهد شد .

مقـررات سکونت در خـوابـگاه دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع می رساند رعایت مقررات زیر برای کلیه ساکنان خوابگاه الزامی است و چنانچه فرد یا افراد متخلفی به تذکرات مسئول خوابگاه توجه نکند مسئول خوابگاه موظف است موارد خلاف مقررات را جهت ارجاع به کمبته انضباطی به امور دانشجویی دانشگاه گزارش کند

۱ - مقررات عمومی

۱ - ۱ - خوابگاه قسمتي از محیط واحد دانشگاهی محسوب مي شود و رعایت مقررات تعیین شده از سوی مسئولین دانشگاه برای همه دانشجویان الزامی است.

1 - 2 - دانشجو به هنگام ورود به خوابگاه باید کارت سکونت خود را همراه داشته باشد و در صورت لزوم آن را به نگهبان درب ورودي و يا مسئول خوابگاه ارائه نمايد.

تبصره ۱ : دانشجويان موظفند در ابتداي هر ترم با مراجعه به امور دانشجويي و ارائه گواهی انتخاب واحد نسبت به تجديد ويا تمديد کارت سکونت خود اقدام کنند.

تبصره ۲: کارت سکونت در خوابگاه غیر قابل انتقال بوده و مخدوش کردن و یا تغییر مندرجات آن جعل اسناد دانشگاه محسوب شده و با عاملین آن برابر مقررات رفتار خواهد شد.

۱ - ۳ - در ابتدای سال تحصیلی اتاق و اثاثیه آن طبق تعرفه به دانشجو تحویل داده می شود ودر آخر سال طبق تعرفه تحویل گرفته خواهد شد . و مسئوولیت خسارت وارده به اتاق و يا کسر لوازم آن به عهده شخص يا اشخاص تحويل گيرنده که از دانشجو وصول خواهد شد.

۱ - ۴ - دانشجو حق استفاده و نگهداری اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد.

۱ - ۵ - هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و مسئوول خوابگاه در این رابطه هیچ گونه مسئوولیتی ندارد.

تبصره : در صورت بروز سرقت دانشجو باید مراتب را به مسئوول خوابگاه گزارش کند تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.

۱ - ۶ - هر گونه تغییر یا تعويض فقل اتاق ها و يا سایر وسایل بدون موافقت کتبی سرپرست خوابگاه ممنوع است.

۱ - ۷ - دانشجو حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارد و هر دانشجو مسئوول مرتب کردن آشپز خانه و خاموش کردن اجاق گاز پس از اتمام کارش خواهد بود.

۱ - ۸ - دانشجو حق تعویض ویا واگذاری اتاق مسکونی خود را به دیگری ( حتي مقيم آن خوابگاه ) ندارد مگر با مجوز کتبي مسئوول خوابگاه و تایید امور دانشجويي واحد دانشگاهی.

۱ - ۹ - در صورتيکه در امور تاسيسات یا وسایل اتاق هاي مسکوني از قبيل کليد برق و پريز برق و انشعابات آب و گاز و تلويزيون وغيره خللي پيش آيد و در نتيجه نياز به تغييرو يا تعویض داشته باشد دانشجويان ساکن آن اتاق موظفند مراتب را کتباً به مسئول خوابگاه اطلاع دهند تا اقدام لازم بعمل آيد مسئوليت عدم اعلام این گونه موارد و يا دخالت مستقيم در امور تاسيساتي اتاقها که موجب ضايعات احتمالي جاني و مالي شود به عهده دانشجويان ساکن آن اتاق است.

۱ - ۱۰ - دانشجويان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسکوني و اماکن عمومي خوابگاه هستند.

۱ - ۱۱ - استعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال آن در تمامی اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه ممنوع است.

۱ - ۱۲ - ظاهر شدن با سرو وضع نامناسب که مغایر با شئون وآداب اسلامی باشد در محیط واماکن عمومي اطراف خوابگاه که در معرض انظار عام باشد ممنوع است.

۱ - ۱۳ - از ورود خواهران بدون حجاب اسلامی ویا بد حجاب اعم از دانشجو و غیر دانشجو (میهمات وملاقات کننده ) به درون خوابگاه جلوگیری به عمل می آید.

۱ - ۱۴ - نگهداري و استفاده از ابزار آلات غير قانوني از قبیل لوازم قمار اسلحه سرد وگرم وهمچنین دوربین های عکاسی و فلیمبرداری ، توزیع ومصرف هر گونه مواد افیونی ، مشروبات الکلی ومواد روان گردان در خوابگاه ممنوع است وبا متخلفین بر اساس آیین نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد .

۱ - ۱۵ - آوردن وسایلی از قبیل یخچال و تلویزیون شخصی ، دستگاه ویدئو سی دی ، کامپیوتر و هرگونه وسایل اضافی به داخل خوابگاه منوط به اخذ موافقت معاونت دانشجویی واحد است .

۱ - ۱۶ - ايجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسايش ساکنان خوابگاه شود از قبيل سروصدا و درگيري استفاده از وسایل صوتی وتصویری با صدای بلند و ... ممنوع است همچنین برگزاری مراسم و جشن های مختلف خارج از برنامه امور فرهنگی واحد توسط دانشجویان ، فقط با کسب مجوز از اداره امور خوابگاهها واخذ تعهد مبنی بر رعایت شئونات اجتماعی واسلامی میسر است . و بلندنمودن بيش از حد صداي راديو و تلويزيون و غيره ) ممنوع مي باشد .

۱ - ۱۷ - ساعات ورود وخروج در فصول مختلف از سوی امور دانشجویی تعیین و در تابلوی اعلانات خوابگاه ها اعلام می شود .

۱ - ۱۸ - ورود یا خروج در ساعات غیر مجاز در مواردی همانند عزیمت ویا برگشت از مسافرت ، اردوها و فعالیت های آموزشی – تحقیقاتی وسایر موارد خاص ویا شرایطی که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارائه مدارک بلامانع خواهد بود .

۱ - ۱۹ - سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاه ها مبنی بر عدمم رعایت ساعات تعیین شده و غیبت از خوابگاه ، موجب لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد و امور دانشجویی ضمن اطلاع به خانواده دانشجو و ارجاع دانشجو به مرکز مشاوره راهنمایی نسبت به ادامه سکونت وی در خوابگاه تصمیم گیری خواهد کرد .

۱ - ۲۰ - دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه کلیه وسایل برقی وگاز سوز اتاق خود را خاموش کند و هر گونه اتفاقی ناشی از عدم رعایت این موراد بر عهده دانشجو است 0 در ضمن استفاده از هر گونه وسایل گرمازا و پر مصرف شخصی در داخل خوابگاه ممنوع است .

۱ - ۲۱ - شبها از ساعت 23 الي 6 بامداد سکوت عمومي اعلام مي شود و در اين ساعات ساکنين خوابگاه ملزم به رعايت سکوت و آرامش خواهند بود .

۱ - ۲۲ - رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسئولين و خدمه وساير دانشجويان خوابگاه الزامي است .

۱ - ۲۳ - چنان که دانشجویی بر خلاف این آیین نامه ومقررات رفتار کند هیچ یک از دانشجویان حق برخورد لفظی یا فیزیکی با وی را نداشته وصرفا موظفند موضوع را به مسئوولین مربوط گزازش نمایند.

تبصره : هر گونه در گیری فیزیکی ولفظی ضمن انعکاس به کمیته انضباطی دانشجویان منجر به محرومیت دانشجو یا دانشجویان مقصر از خوابگاه خواهد شد .

۱ - ۲۴ - حضور شبانه دانشجویان طبق اعلام قبلی در خوابگاه الزامی است ودر صورت بروز هر گونه حادثه ، بیماری ویا عدم مراجعه بایستی با تکمیل فرم مرخصی به اطلاع متصدی خوابگاه رسانده شود .

۱ - ۲۵ - ساکنان خوابگاه موظفند به منظور جلوگیری از گرفتگی فاضلاب آشپز خانه حمام و دستشویی از ریختن آشغال ، پارچه وغیره این خسارت وارده به عهده فرد یا افراد خاطی بوده وعلاوه بر این تکرار آن موجب محرومیت دایمی از سکونت در خوابگاه خواهد شد .

۱ - ۲۶ - مسئوولین خوابگاهها تنها در حضور ساکنان خوابگاه ویا وقوع غیر مترقبه ( از جمله آتش سوزی و غیره ) می توانند وارد اتاق دانشجو شوند ودر سایر موارد با هماهنگی معاون دانشجویی مجاز به ورود و بازرسی اتاق ها هستند

۱ - ۲۷ - مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحیت وی برای ادامه سکونت در هر مقطع زمانی می تواند لغو شود تشخیص عدم صلاحیت بر عهده کمیته انضباطی دانشجویی یا معاون دانشجویی واحد است.

۲ - شرایط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه

۲ - ۱ - ساعات ملاقات دانشجویان به تناسب فصل از طرف اداره امور خوابگاهها تعیین می شود وملاقات در خارج آن ساعات ممنوع است .

۲ - ۲ - ملاقات در اتاق عمومی ویا محلی که به همین منظور تعیین شده است انجام خواهد گرفت .

۲ - ۳ - ملاقات در اتاق های خوابگاه خواهران برای ملاقات کننده مرد ودر اتاق های خوابگاه برادران برای ملاقات کننده زن اکیدا ممنوع است .

۲ - ۴ - ملاقات در اتاق های خوابگاه خواهران برای ملاقات کننده زن با اجازه متصدی خوابگاه و رضایت هم اتاقی ها بلامانع است . تبصره مهمان به هیچ وجه حق اقامت شبانه در خوابگاه را ندارد در موارد ضروری که مهمان از بستگان نزدیک دانشجو با شد ( مادر وخواهر ان وپدر وبرادر برای برادران ) و امکانات خوابگاه اجازه دهد با اخذ مجوز اقامت از امور دانشجویی وتکمیل فرم مهمان پذیرش وی حداکثر به مدت دو شب بلامانع است .

۲ - ۵ - ملاقات کننده مرد باید از محارم دانشجوی دختر باشد وکارت شناسایی معتبر ویا شناسنامه خود را به مسئوول خوابگاه ارایه کند .

تبصره : متصدی خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات کننده مرد را قبل از صدا زدن دانشجو با مشخصات محارم دانشجو ( که قبلا از سوی اولیای قانونی وی اعلام شده است ) مطابقت داده ودر صورت مغایرت از ملاقات جلوگیری بعمل آورد .

۳ - شرایط اقامت دانشجویان خوابگاهی در خارج از خوابگاه

۳ - ۱ - دانشجو می تواند بعضی از شب ها در منزل خویشاوندان خود که در نزدیکی محل تحصیل وی ساکن هستند و قبلا مشخصات آدرس ووضعیت نسبی یا سببی آنها با دانشجو از سوی اولیای قانونی وی اعلام شده است به طور موقت اقمت داشته باشد

۳ - ۲ - دانشجوی متقاضی به شرح فوق باید مراتب را حداکثر تا ساعت 7 بعد از ظهر همان روز به صورت کتبی به مسئوول خوابگاه اطلاع داده ومشخصات خویشاوند خود را در فرم مربوط یا دفتر ثبت کند

۳ - ۳ - مسئوول خوابگاه موظف است درخواست دانشجو را بامشخصات و آدرس بستگان دانشجو تطبیق داده و درصورت صحت آن به دانشجو اجازه خروج از خوابگاه را بدهد .

۳ - ۴ - دانشجویی که مایل است در ایام تعطیل به شهرستان خود مراجعه کند باید قبل از مسافرت کارت خوابگاه را به سرپرست خوابگاه تحویل داده ودر دفتر مربوط مدت مسافرت خود را قید کند.

اوقات شرعي به افق بيرجند

جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰

۱۷ جمادی الثانیة ۱۴۴۳ قمري

۲۱ ژانويه ۲۰۲۲ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۱۰
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۴
اذان ظهر ۱۱ : ۴۴
غروب آفتاب ۱۶ : ۵۵
اذان مغرب ۱۷ : ۱۴
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۰۲
انتخاب شهر