صندوق رفاه دانشجویی

به منظور رفاه و تسهيل در پرداخت شهريه تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بيرجند،صندوق رفاه دانشجویان و حوزه معاونت دانشجويي بر حسب مقررات و آئین نامه های مربوط اقدام به اعطاي وام تحصيلي به دانشجویان واجد شرایط مي نمايد. لذا آن دسـته از دانشجويانی كه مايل به استفاده از اين تسهيلات مي باشند می بايست ضمن رعايت مندرجات دستورالعمل قيد شده اين صفحه، جهت دريافت وام در طول تحصیل به شرح مندرجات ذيل در زمانهاي اعلام شده اقدام نمايند.

شرايط و ميزان اخذ وام:

1) تشخيص نياز دانشجويان به دريافت وام از طريق امور دانشجويي خواهد بود.

 2) نداشتن بدهی معوقه به صندوق رفاه دانشجویی

 3) نداشتن بیش از دو ترم مشروطی (تا دو ترم مشروطی باید معدل کل بالاتر از 12 باشد)

 4) خوش حسابی در پرداخت اقساط وامهای صندوق رفاه

 5) وامهای صندوق رفاه به دانشجویان ترم اول، ترم آخر و میهمان تعلق نمی گیرد.

 6) هر دانشجو فقط می تواند از یکی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان واحد بيرجند در هر ترم استفاده نماید.

مراحل اخذ وام:

1) مطالعه دقيق اطلاعيه ها جهت آگاهي اززمان پرداخت وامها

 2) مراجعه به انتشارات و یا سایت دانشگاه (حوزه معاونت اداري ومالي ) دريافت فرم وام

 3) تكميل فرم مربوط توسط ذينفع ( دانشجو) و ضامن

 4) تحويل فرم تكميل شده به انضمام مدارك لازم به مسئولين صندوق رفاه در زمانهاي تعيين شده

انواع وامهاي شهريه:

الف-وام ميان مدت:

60% كل شهريه تقسيط 12ماهه بدون سود با كارمزد 2.5 درصد .

زمان استفاده از وام ميان مدت ابتداي هرترم تحصيلي مي باشد.دانشجوياني كه حذف واضافه دارند بايد مدارك وام را 2روز قبل از حذف واضافه به صندوق رفاه تحويل نمايند. شايان ذكر است دانشجوياني كه اقساط وام انها بيشتر از سه قسط معوق ميشود يك نيمسال وام تعلق نخواهد گرفت.

ب- وام بلند مدت وزارت علوم وتحقيقات:

دانشجويان مي توانند مدارك وام بلند مدت را از طريق سايت يا انتشارات دانشگاه تهيه نموده و در زمانهاي اعلام شده در سايت اصلي دانشگاه و يا پيامهاي ارسالي به پورتال دانشجويان به صندوق رفاه واحد تحويل نمايند.

مبلغ وام بلند مدت براي دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته 5.000.000 ريال در هر ترم تحصيلي مي باشد.

مبلغ وام بلند مدت براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 10.000.000 ريال

مبلغ وام بلند مدت براي دانشجويان دكترا 20.000.000 ريال

دانشجويان عزيز مي توانند جهت پرداخت قسط هاي خود به صورت الكترونيكي نيز اقدام نمايند. اين كار با مراجعه به پرتال دانشجويي و انتخاب گزينه صندوق رفاه از منوي پرداخت اينترنتي قابل انجام است.

جهت دريافت فايلهاي راهنما و فرمهاي مربوط به پرداخت وام بر روي لينكهاي ذيل كليك نماييد:

مدارك مورد نیاز جهت وام میان مدت قرض الحسنه شهریه

فرم وام میان مدت قرض الحسنه شهریه


مدارك مورد نياز جهت دريافت وام بلند مدت وزارت علوم

فرم مشخصات دانشجويان متقاضي وام وزارت علوم

فرم درخواست وام شهريه وزارت علوم

فرم ضمانت نامه وام وزارت علوم


مدارك لازم جهت اخذ وام ازدواج دانشجويي

فرم درخواست وام ازدواج دانشجويي

اوقات شرعي به افق بيرجند

جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰

۱۷ جمادی الثانیة ۱۴۴۳ قمري

۲۱ ژانويه ۲۰۲۲ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۱۰
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۴
اذان ظهر ۱۱ : ۴۴
غروب آفتاب ۱۶ : ۵۵
اذان مغرب ۱۷ : ۱۴
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۰۲
انتخاب شهر